Home

Van veiligheid en nieuwe gevechtsvliegtuigen

Veiligheid is bij ons in jaren niet zo een heet hangijzer geweest. Maar wat zijn, los van terreur en terrorisme die nu alle aandacht opslorpen, de grote bedreigingen van onze vrede en welvaart? Voeren we het juiste debat over veiligheid? Hebben we wel nieuwe gevechtsvliegtuigen nodig?

Zekere dreigingen zijn klimaatverandering en financiële meltdown

Een heel zekere bedreiging is klimaatverandering en alles wat daarmee gepaard gaat zoals een vervelend stijgende zeespiegel, verder een energiebevoorrading die het laat afweten, een zware kernramp in Doel, Tihange of Chooz, een nieuwe financiële meltdown van onze grootbanken die uitmondt in nooit geziene economische crisis, een falende transitie naar een duurzame economie zodat onze welvaartsmachinerie sputtert en uiteindelijk in elkaar klapt, exploderende ongelijkheid die massa's mensen onder het levensminimum jaagt, onbeheersbare en ontwrichtende migratie, de instorting van onze democratieën, hevig toeslaande pandemieën…

Hoe zinnig is het dat België als antwoord op die niet-militaire bedreigingen 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen aankoopt? Prijskaartje: 15 miljard euro over de komende 40 jaar, of zowat 375 miljoen euro per jaar. Waarschijnlijk gaat het dan nog om een onderschatting.

Of zijn er geweldsbedreigingen die deze aankoop zouden kunnen motiveren? Oorlog en burgeroorlog in Europa, het is niet onwaarschijnlijk, denk aan de zware conflicten in de Balkan toen Joegoslavië uiteenspatte, of aan Oekraïne en de Krim, aan de spanningen met Rusland. Er is ook frappant toenemend geweld en burgeroorlog in regio’s vlakbij Europa, en als gevolg veel meer druk op de Europese grenzen en samenlevingen. Er zijn nog meer conflicten in de wereld die vragen om regionale vredeshandhaving en internationale politiemacht.

Ook voor al die geweldsgevallen blijft de vraag: hoe zinnig is het dat België gevechtsvliegtuigen zou kunnen inzetten? Zelfs voor wie puur militair redeneert en deze gevechtscapaciteit zou wensen, rijst de vraag of dergelijke vliegtuigen het enige militaire alternatief vormen in de komende decennia? Biedt de snelle technologische ontwikkeling echt niets anders?

Een deel van de samenleving laat zich inmiddels horen als tegenstanders van deze aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Zij manifesteren op 24 april 2016 in Brussel. Hun argumenten leest u hier, indien de website bereikbaar is.

Het is spijtig om vast te stellen dat over de besteding van zo immens veel geld in dit land geen ernstig debat woedt. Al helemaal is de discussie niet gevoed door een diepgaande publieke gedachtewisseling over alle werkelijke bedreigingen voor dit land en deze samenleving, de gewelddadige en militaire, en nog veel meer de niet-militaire.

Even spijtig is dat er een wereldwijde trend is naar meer militaire uitgaven, lees daarover meer in het hieronder vermelde artikel.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur van o.a. Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

Uw doordachte reacties zijn heel welkom op het emailadres infoATpala.be

Meer informatie

Website www.geengevechtsvliegtuigen.be  (indien bereikbaar)

Lees ook artikel Nog veiliger wereld gezocht. Een pleidooi om oorlog te voorkomen, en voor internationale politiemachten tegen oorlogsgeweld

World military spending resumes upward cause

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk uzelf, vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis Pala abonnement, dan hoeft u nooit iets te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Landen: 

Lees ook