Home

Algerijnse werknemers komen op voor hun rechten bij Compass Group

In Hassi Messaoud, een oliewinningsgebied in de Sahara op goed 500 kilometer ten zuiden van de Algerijnse hoofdstad Algiers, verzorgt Eurest Support Services (ESS) de catering en de horeca voor een groot aantal bedrijven, dat er actief is in de olie- en gasindustrie zoals Schlumberger, Halliburton, Repsol, BP, Ciepsa en Burlington.
Eurest Support Services is een dochteronderneming van de Britse Compass Group.

Al enkele jaren worden de ESS-werknemers er geconfronteerd met slechte levens- en arbeidsomstandigheden. De meesten leven bij woestijntemperaturen in tenten zonder de minste voorzieningen en werken volgens een ploegenstelsel van zes dagen. Het gemiddeld maandsalaris bedraagt 18.000 dinar (185 euro). Dit alles staat in scherp contrast met de afgeschermde kampen waarin de werknemers van de oliebedrijven verblijven en die zijn uitgerust met airconditioning, telefoon en allerlei vormen van vermaak.

In december 2006 besloten enkele ESS-werknemers om een onafhankelijke vakbond op te richten die hun menselijke waardigheid zou beschermen en zou opkomen voor betere arbeidsvoorwaarden. Yassin Zaid werd gekozen tot algemeen secretaris van de vakbond. Een manager verhinderde dit. De legitimiteit van de vakbond werd onmiddellijk in twijfel getrokken; er mocht geen vergadering plaatsvinden op het terrein van ESS, inspecteurs van de lokale overheid werden genegeerd. Aanvankelijk was er steun van 1.400 van de 1.800 werknemers. Maar intimidatie, het grote personeelsverloop en de afstand tot de ‘beschaafde wereld' zorgden ervoor dat het management zijn zin kreeg. Compass besloot vervolgens om een ‘voorbeeld' te stellen door Yassin Zaid onmiddellijk te schorsen. Ooit was hij nog ‘werknemer van de maand' geweest en kreeg hij bonussen omdat hij zo goed functioneerde, maar zijn arbeidscontract werd eenzijdig opgeschort. Dat is nog steeds zo. Nu heeft de Compass Group hem aangeklaagd wegens ‘smaad op internet' omdat hij via een blog de werkelijke toedracht in het bedrijf duidelijk had gemaakt voor de buitenwereld. Bepaalde managers dienden daarop ongefundeerde klachten in wegens doodsbedreigingen via e-mail.

De onafhankelijke Algerijnse vakbond SNAPAP veroordeelt scherp de antivakbondspraktijken van multinationals die actief zijn in hun land. Hij heeft onlangs een speciale afdeling opgericht om vakbondsinitiatieven in deze privébedrijven te ondersteunen. SNAPAP roept op tot internationale solidariteit om de Compass Group onder druk te zetten en alle juridische procedures tegen Yassin Zaid stop te zetten. Het gevolg is dat de discussie over de rol van onafhankelijke vakbonden momenteel weer een actueel onderwerp is in Algerije. (JVC)

.

Klik voor Labour Start: online campagne voor steun aan Yassin Zaid en andere Algerijnse vakbondsmensen

Klik voor blog en foto's op Unionbook over seminarie van SNAPAP in Algiers (Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique)

Klik voor blog en foto's 2

Klik voor ITUC Annual Survey of Violations of Trade Union Rights: Algeria

Klik voor ITUC Annual Survey of Violations of Trade Union Rights: Algeria 2

Regio's: 
Landen: 

Lees ook