Home

Maken financiële coöperaties geld toegankelijk voor Ethiopiërs?

In vele landen hebben maar weinig mensen toegang tot geld. Ook in Ethiopië lenen de meesten gedwongen aan buitensporige intresten bij niet-officiële kredietverleners. De bestaande spaar- en kredietcoöperaties zouden een oplossing kunnen bieden… maar moeten dan wel beter kunnen presteren.

De Ethiopische doctoraatsstudent Yimer A. Gebreyesus biedt een interessante inkijk in het coöperatieve leven in het Oost-Afrikaanse Ethiopië. De eerste formele ‘moderne’ coöperaties bestaan er al zeventig jaar, en financiële coöperaties zijn talrijk.

Traditie van coöperatieve instituties

Hij wijst er op dat Ethiopië, net als andere Afrikaanse landen, een oude traditie heeft van coöperatieve instituties. Die speelden een belangrijke rol bij het omgaan met zowel natuurlijke als met door mensen veroorzaakte rampen. Maar ze zijn politiek verwaarloosd, en dikwijls belemmerde nieuwe wetgeving hun werking.

Nog geen kampioenen in toegankelijk krediet

De ‘moderne’ Ethiopische spaar- en kredietcoöperaties, met hun oorsprong in het 19de-eeuwse Duitsland (1), presteren echter onvoldoende om de grootschalige financiële uitsluiting te doorbreken. Volgens Gebreyesus zijn ze “geen kampioenen in heel toegankelijke volkse kredietverlening: ze bieden te weinig diensten aan hun leden, innoveren te weinig, werken onderling te weinig samen en er ontbreekt een wetgevend kader dat hun ontwikkeling ondersteunt.”

Daarmee belanden we bij de kern van zijn betoog. Als Ethiopië maximaal de vruchten wil plukken, zowel financieel, sociaal als economisch, van zijn financiële coöperaties, dan volstaat de algemene coöperatieve wetgeving niet. Daarvoor is het beheer van spaargeld en het toekennen van leningen te delicaat en specifiek; er zijn aangepaste en duidelijke regels nodig om het goede en democratische functioneren ervan te garanderen, en om conflicten, uitsluiting of financiële ongelukken te vermijden.

Financiële inclusie hard nodig

Dat aangepast wettelijk kader moet de coöperaties in staat stellen om de financiële inclusie te bevorderen in een land waar slechts een vijfde van de bevolking terechtkan bij klassieke banken. En zelfs die gelukkigen zien zich geregeld nog verplicht om deels beroep te doen op woekeraars. Ze krijgen immers te weinig bankkrediet om bv. hun noodzakelijke bedrijfsinvesteringen te financieren.

db - met dank aan Prof. Matthias E. Storme

Het volledige artikel van Yimer A. Gebreyesus Saving and credit cooperative societies in Ethiopia: a quest for comprehensive laws is te lezen in Issue 3, 2020, p.62-82 van Ius Cooperativum, a community of co-operative lawyers – klik hier om te downloaden

(1) Zie voor Duitsland ook het artikel Meer dan vijfduizend vijfhonderd Duitse coöperaties


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Wie verandering beoogt, moet niet alleen de mensen organiseren maar ook het geld. Over de kracht van coöperatief bankieren

Van Zwitserland en Italië tot Canada, Brazilië en India tonen coöperaties dat ze als geen ander succesrijk kunnen ondernemen, voor meer jobs zorgen dan multinationals en nog meest ecologisch te werk gaan ook. Het is niet te geloven hoe blind wij zijn voor het potentieel van coöperatieve bedrijven om de crisis te lijf te gaan.