Home

Bij het verschijnen van Terra Reversa - van crises tot sociaalecologische economie

Een jaar geleden (1) stond hier onder die titel in PALA het volgende te lezen. We zitten door de talrijke aanstormende crises in slechte papieren. Of we het graag hebben of niet, het meest waarschijnlijke scenario voor onze wereld is dat van een sociaalecologische ineenstorting over vijftig jaar. Dan stuikt onze welvaartsproductie in elkaar en vallen onze samenlevingen uiteen. Voor al wie dit ongeloofwaardig of onmogelijk acht, alle verdwenen beschavingen dachten wellicht ook dat hun beschaving niet ten onder kon gaan, bijna tot vlak voor hun ondergang. Zo verging het de bewoners van Paaseiland, zo verging het ook de Maya beschaving.

Heel wat mensen de wereld rond zijn de voorbije jaren tot die vaststelling gekomen. In Vlaanderen vormt zij de bestaansreden voor de denktank Terra Reversa. Deze crises, en inzonderheid de klimaatcrisis, waren voor Peter Tom Jones de reden om drie jaar geleden - samen met Roger Jacobs - het boek Terra Incognita uit te brengen. Het was, en is nog altijd, een boek dat op grote belangstelling kon rekenen van PALA abonnees die het talrijke malen bestelden.

Een scenario is echter geen voorspelling waarvan we maar slaafs de gevolgen zouden moeten dragen. Niemand verplicht ons met ons ruimteschip aarde die ondergangskoers te blijven aanhouden. We zijn volledig vrij om het stuur te keren, weg van de catastrofe.

Dat is net het uitgangspunt voor het nieuwe boek Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid van Peter Tom Jones dat hij schreef met Vicky De Meyere: verder doen zoals we bezig zijn, is geen optie meer. De crises in ons mondiale systeem aarde zijn een feit. Het komt er nu op aan de antwoorden op die crises te formuleren. Wat zijn de oplossingen om onze welvaart op een ecologisch verantwoorde wijze voort te brengen?... tegelijk een manier die ook sociaalrechtvaardig is?

Het is een boek zoals dit dat nu bij voorrang verdient gelezen te worden, niet om het vervolgens aan de kant te schuiven maar om ernaar te handelen.

Als opwarmer publiceren we in PALA alvast het voorwoord van Jan Renders, voorzitter van het ACW - klik hier om dat voorwoord te lezen. Geen toeval natuurlijk dat de auteurs daarvoor de voorzitter van de grootste middenveldorganisatie in Vlaanderen aanspraken, én een heel goede zaak dat Jan Renders hierop ingaat. Want we zullen in Vlaanderen en in de wereld héél hard moeten bewegen om het tij te keren, om een leefbare wereld voor iedereen uit de grond te stampen. Dat is wat sociale bewegingen vroeger hebben gepresteerd, dat is wat ze vandaag - meer dan ooit - als doel moeten hebben.

Dirk Barrez, 20 oktober 2009

Klik voor meer info en bestellen van Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid

Klik voor meer info en bestellen vorige boek Terra Incognita. Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid

(1) Klik hier om het volledige artikel te lezen dat verscheen naar aanleiding van de publicatie van Van eiland tot wereld

Regio's: 

Lees ook