Home

Bliksemstart voor New B. Het kan dus om onze utopieën naar de wereld te brengen

KLIK HIER om meer te weten over New B, en om te kunnen inschrijven

In minder dan 96 uur schreven meer dan 20.000 burgers van dit land zich in als coöperant van New B, allemaal mensen die een nieuwe coöperatieve bank willen. We zijn blij dat velen van jullie daar bij zijn, mee dank zij de inspanningen van PALA.be om dit initiatief mee uit te werken en bekend te maken. 

“Uiteindelijk kan geen enkele macht de kracht en de wil van een georganiseerde samenleving weerstaan.  Wie verandering wil, moet vooral de mensen en de samenleving uitdagen, niet zozeer de structuren of machthebbers.” (uit De Val der Engelen)

Dit citaat uit 1991 stond helemaal vooraan in het boek ‘van Verontwaardiging naar Verandering’. En het enthousiaste onthaal door de samenleving van New B illustreert opperbest deze stelling.

Het kan dus, onze utopieën van hun eiland halen en op de wereld zetten. Het kan dus om onze verontwaardiging om te zetten in verandering.

Het kan omdat individuele burgers massaal laten horen dat ze die nieuwe coöperatieve bank willen. En zij kunnen dat vandaag doen omdat een aantal burgers – eerst 3, dan 5, enzovoort - tegen de stroom in absoluut hun droom van een nieuwe coöperatieve bank gestalte wilden geven. Al snel troffen zij prima bankiers die hun ideaal deelden. Samen overtuigden zij een aantal organisaties zoals CNE, LBC, CNCD, Fairfin, RFA - Global Society / PALA.be was er al van in het begin bij. Zij en nog enkele andere geloofden er echt in en hadden er engagement, tijd en geld voor over. Het waren ook zij die al voluit wilden mobiliseren vóór de lancering vorige zondag 24 maart.

Bij al te veel andere organisaties was er tot zondagmiddag nog altijd, zoals de voorbije jaren, vooral veel scepsis en afwachting te bespeuren. Vandaar ook de rechtstreekse stap naar de burgers door middel van de New B campagne.

Met Global Society / PALA.be drongen we daar al ruim anderhalf jaar heel hard op aan, om de al te grote inertie vanwege sommige delen van het middenveld te doorbreken. Gelukkig waren we niet alleen.

En zie, talloze burgers reageren nu veel sneller dan heel wat organisaties, bliksemsnel zelfs. Als we de mensen uitdagen, kan ook bij ons wel degelijk heel veel. Nu al hebben de 20.000 coöperanten van New B een heel duidelijk signaal gegeven aan vele van hun organisaties én aan de politiek: wij willen niet bij de pakken blijven zitten, wij willen een andere bank, wij willen verandering, wij zijn de inertie beu.

We gaan vooruit met wie mee wil

Die les moet echt worden geleerd. Het loont niet energie te steken in wie niet mee wil, in wie een afwachtende houding verkiest of zelfs tegenwerkt. We kiezen er voor om vooruit te gaan met alle burgers en organisaties die mee willen. En zodra er een voldoende groot draagvlak is van organisaties die er voor gaan, is dat de ideale springplank om ook heel veel burgers te bereiken, te betrekken en hen warm te maken voor een haalbaar initiatief.

Dat was zo met de opstart van DeWereldMorgen.be waarvoor het enthousiasme bij tal van mensen en organisaties ook maar kwam toen het toch bleek te lukken. En New B slaagt er bliksemsnel in om nog grotere massa’s mensen in beweging te krijgen. Het succes zal nu natuurlijk vele vaders en moeders hebben, ook zij die er vorige week nog voor geen sikkepit in geloofden. Het is maar al te menselijk.

Cruciaal zijn echter de echte iniatiefnemers, trekkers en bouwers, waaronder nu ook vele PALA.be lezers, al diegenen die de utopieën van een andere bank koesteren – of van een ander medium of wat dan ook -  om die utopieën waar te maken in plaats van zichzelf en anderen te bedelven onder zelf opgeworpen hinderpalen.

Het werk is niet af. Maar als we met veel zijn, houdt niemand ons tegen

Zij weten dat die bliksemstart ongelooflijk motiverend is maar dat het werk niet af is. Het is nog een lange weg tot de bank er zal staan. Maar echt, ze kan en zal er komen. Als we samen hard blijven doorduwen, maken we deze utopie waar. Alle nieuwe aandeelhouders blijven dus meer dan welkom. New B kan niet groot genoeg worden om de kansen op succes te maximaliseren, om politici en andere besluitvormers duidelijk te maken. Deze bank verdient recht van bestaan.

En als de bank er uiteindelijk komt, is ook dat nog maar een begin. Want op dat ogenblik beschikken we over een sterk instrument om onze andere dromen na te jagen en voluit te bouwen aan een duurzame economie. Naargelang er meer coöperanten zijn, wordt dat instrument almaar krachtiger.

Het is daarom dat we ons met Global Society / PALA.be nu ook voluit inzetten en energie vrijmaken om de New B Tour tot een succes te maken. Die tour trekt de komende maanden door het land en doet wel honderd plaatsen aan.

Meest belangrijk blijft de oproep aan al wie nog geen coöperant is geworden van New B. Wil u dat er een nieuwe, echte coöperatieve bank komt die ons helpt om met ons geld te bouwen aan een duurzame economie en een menselijke samenleving? Maak dan mee die bank mogelijk door een startaandeel te nemen van de coöperatie New B. Want als we niet met 10.000 zijn maar met vele tienduizenden of, wie weet, zelfs 100.000, dan maximaliseren wij de kans op welslagen.

KLIK HIER om meer te weten over New B, en om te kunnen inschrijven

Dirk Barrez / Jan Rutgeerts
PALA.be / Global Society vzw

LEES OOK - Waarom PALA.be / Global Society bij allereerste initiatiefnemers van New B was
http://pala.be/nl/nieuws/waarom-global-society-palabe-bij-allereerste-initiatiefnemers-van-new-b-was

Volg ons via Twitter
@DirkBarrez
@PALA_be

Lees ook