Home

Come On! is het jongste rapport van de Club van Rome

Het jongste rapport van de Club van Rome is opgehangen aan de diverse betekenissen van Come On!

Komaan! Maak me niet wijs
dat de huidige trends duurzaam zijn!

Komaan! Je gaat me toch niet vertellen of proberen wijsmaken dat de huidige trends duurzaam zijn! De vaststellingen en waarschuwingen uit het oorspronkelijke boek De grenzen aan de groei gelden nog altijd. Ons model botst steeds erger op de grenzen van de planeet. De mensheid zal anders moeten omgaan met haar grootste kapitaal, de aarde. Ze zal veel van de vertrouwde maar niet-duurzame paden inzake energie, voedselvoorziening, wonen, mobiliteit, materiaalgebruik, geldwezen, fiscaliteit, economie, politiek moeten herzien.

Komaan! Hang niet vast
aan verouderde filosofieën!

Maar de manieren waarop we onze vele problemen willen oplossen en die aanvaardbaar zouden zijn voor de meerderheid van de bevolking maken de zaken alleen maar erger.

Dus. Komaan! Blijf toch niet vasthangen aan verouderde filosofieën. En een pleidooi voor een nieuwe verlichting die voor onze volle wereld een balans vindt tussen mens en natuur, tussen markt en overheid, tussen privé consumptie en publieke goederen, tussen de korte en de lange termijn, tussen sociale rechtvaardigheid en het bevorderen van uitmuntendheid.

Cruciaal daarvoor is een systemische aanpak in plaats van het aftandse silo denken en werken.

Komaan! Maak toch mee
die spannende reis naar duurzaamheid!

Meest overtuigend zijn wellicht goede voorbeelden en succesverhalen die echt bestaan en zo de voordelen van een circulaire economie, duurzame landbouw, vreedzame cultuur illustreren.

Ze zouden heel uitnodigend moeten werken. Vandaar Komaan! Vergezel ons toch op die spannende reis naar een duurzame wereld. Doe toch mee. Zeker investeerders, ondernemers, civiele samenleving, wetenschap en onderwijs hebben elk een sterke rol te spelen in die noodzakelijke transities. (db)

Bron
Report Come On! van Ernst Ulrich von Weizsäcker & Anders Wijkman, in samenwerking met dertig leden van de Club van Rome - zie ook hier

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

Groei en bnp obsessies in coronatijd

De obsessie met groei springt opnieuw in het oog in de berichtgeving over de gevolgen van de coronacrisis. Samenlevingen zouden te maken krijgen met iets als ‘negatieve groei’ van hun economie.

Staat wie zoiets schrijft of uitspreekt er niet bij stil dat groei nooit negatief kan zijn? Groei betekent groter worden, toename.

In het omgekeerde geval is het afname, achteruitgang of krimp, zoals watervoorraden die afnemen, krimpend bosareaal of achteruitgang van de mentale gezondheid… en dus ook economische krimp of achteruitgang.