Home

De ongelijke toegang tot voorbehoedsmiddelen, een zwaar vrouwenonrecht

De mondiale ambitie om moedersterfte terug te dringen - één van de millenniumdoelstellingen - dreigt een vergeten doelstelling te worden. Zo was vorige week in Berlijn op een NGO forum over de  gezondheid en de rechten van vrouwen te horen. Zwijgen over sex en gezinsplanning is geen optie. Want zwijgen is al te dikwijls een oorzaak van onrechtvaardigheid. Abortus uitgevoerd in onveilige omstandigheden is bijvoorbeeld één van de grootste doodsoorzaken bij meisjes en jonge vrouwen tussen 15 en 19 jaar. Als we zouden kunnen voldoen aan de behoefte van anticonceptie, zouden we tot een derde van de moedersterfte bij geboorten kunnen voorkomen.

De cijfers spreken klare taal.

Wereldwijd hebben 62 procent van de vrouwen toegang tot voorbehoedsmiddelen. In de rijkste landen gaat het om 68 procent, in de minder rijke landen 61 en in de armste landen slechts 30 procent. Als je naar regio's kijkt, vinden we erg lage cijfers van 13, 20 en 25 procent voor West-, Oost- en Centraal-Afrika. Dramatisch laag zijn ze in Tsjaad en Angola, met respectievelijk drie en zes procent. Noord-Afrika en Zuidelijk Afrika doet het met 51 en 58 procent heel wat beter. Maar vooral in Noord-Afrika zijn de verschillen groot. Soedan haalt 8 acht procent, Libië 45 en de drie Maghreb-landen Algerije, Marokko en Tunesië telkens meer dan zestig.

Dat laatste cijfer benadert de verspreiding van voorbehoedsmiddelen in Europa, 68 procent, en in Azië, 66 procent. Twee op drie vrouwen genieten daar dus tenminste van dat recht. Wel enorme verschillen in Azië tussen een topland als China (85 procent), de middenmoot met Indonesië (58), India (56), Japan (54) of een slecht presterend land als Pakistan (26). Iran laat 74 procent optekenen.

Het best presterende continent is Noord-Amerika - Verenigde Staten en Canada - met 73 procent. Latijns-Amerika doet bijna even goed met 72 procent. En wanneer je het wat achterblijvende Centraal-Amerika en de Cariben niet meetelt, klopt Zuid-Amerika zelfs nipt Noord-Amerika. (DB)

Klik voor UNFA document ‘Selected Indicators'

Klik voor artikel NGO forum closing promises new action on women's health and rights

Lees ook