Home

Duitsland wil elk jaar 300.000 huizen renoveren: strijd tegen klimaatverandering schept werk

Moeten we welvaart en werk scheppen zodanig dat de aarde verder opwarmt? Of moet het in toom houden van de uitstoot van broeikasgassen ertoe leiden dat het bergaf gaat met het voortbrengen van de welvaart die de wereld nodig heeft. Moeten we m.a.w. kiezen tussen sociale of ecologische doelstellingen?

Bij het Europees Vakverbond wilden ze wel weten of ze inderdaad opgesloten zitten in dat dilemma. En dus begonnen ze aan een studie over het verband tussen klimaatverandering en werkgelegenheid.
Er zal zeker duidelijk een effect zijn op economische sectoren zoals toerisme, landbouw of de verzekeringssector. Anderzijds, een economisch beleid dat de volgende decennia de uitstoot van broeikasgassen stevig terugdringt leidt niet tot jobverlies maar integendeel tot anderhalf procent meer werkgelegenheid in 2030. Wel zullen het soort jobs veranderen, vooral binnen sectoren. Dat spreekt vanzelf voor wie zich realiseert dat we bv. altijd een zekere hoeveelheid energie zullen nodig hebben maar dat die heel anders zal worden opgewekt, van fossiele brandstoffen en kernenergie richting zonne-energie en de afgeleiden ervan.

Heel interessant is bv. wat Duitsland met zijn programma ‘Alliantie voor jobs en milieu' nu al laat zien. Eind 2000 stelt het land zich volgende doelen: 300.000 huizen per jaar renoveren (vooral isolatie), 200.000 jobs creëren, vermindering van 2 miljoen ton CO2 uitstoot en vermindering van de energierekening voor huurders en eigenaars. In 2004 zijn de resultaten al indrukwekkend: men haalt 200.000 huizen, 1 miljoen ton CO2 reductie en 25.000 bijkomende jobs. Bij dat laatste moeten eigenlijk 116.000 jobs worden bijgeteld die anders verloren zouden zijn gegaan en zijn gered door dit programma.

Websites

Klik hier voor Studie over klimaatverandering en werkgelegenheid (Engels of Frans)

Klik hier voor Verklaring over klimaatverandering en werkgelegenheid van Europees Vakverbond

Klik hier voor interview met IAO directeur-generaal Juan Somavia over ‘Green Jobs Initiative'

Klik hier voor Europese Unie en klimaatverandering

Klik hier voor Europese Unie en klimaatverandering 2

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook