Home

Duurzame ontwikkelingsdoelen - dashboard & vervelende neveneffecten

Pala is een koele minnaar van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Bij de introductie ervan twee jaar geleden, noemden we ze een verbetering, maar dan vooral omdat de millenniumdoelstellingen een absoluut dieptepunt vormden onder de VN-verklaringen.

Toch is het beter om een raamwerk voor duurzaamheid te hebben dan helemaal geen. Het is makkelijker om blijvend aandacht te hebben voor de mondiale veranderingen die nodig zijn, om op te volgen waar we (nog maar) staan en zelfs om oog te hebben voor wat verbeteringen in de weg staan.

Je vindt in het SDG Index and Dashboards Report 2017 dan ook overzichtelijk hoe alle landen in de wereld presteren. Op pagina’s 10-11 zijn ze allemaal gewogen en worden hun scores op een rij geplaatst, met op één Zweden en de Centraal-Afrikaanse Republiek helemaal achteraan.

Vanaf pagina 64 tot en met 67 zijn de scores per land uitgesplitst over de zeventien duurzaamheidsdoelen. Nog veel meer informatie is te vinden in de uitgebreide landenprofielen vanaf pagina 74 tot 387.

Minstens even interessant zijn de tabellen over armoede, ondervoeding en die vele tientallen andere indicatoren, en telkens te zien hoe landen het ervan afbrengen, vanaf pagina 389 tot 479.

Vervelende neveneffecten

Dit rapport concentreert zich inhoudelijk op wat het spillovers noemt. Daarmee verwijst het naar het economische functioneren van vooral rijke landen dat zware negatieve gevolgen teweegbrengt in vooral ontwikkelingslanden. Dat gaat van hoge wapenexporten tot fiscale paradijzen en hoge maar onduurzame consumptie.

Concretere voorbeelden helpen om deze rampzalige effecten of fall-out te begrijpen. Zo is het evident dat overal ter wereld laaggelegen gebieden zullen overstromen als niet alle landen hun uitstoot van broeikasgassen beperken tot de houdbare grenzen. Even vanzelfsprekend is dat landen geen race naar de bodem mogen organiseren met de belastingen omdat overheden dan de middelen niet meer hebben om te investeren in de ontwikkelingsmodellen. (db)

Bron
SDG Index and Dashboards Report 2017 International spillovers in achieving the goals. Global Responsibilities
Lees ook
PALA woordenboek duurzaamheidsdoelen
Agenda 2030 van VN - duurzame ontwikkelingsdoelen
Waarom VN ontwikkelingsdoelen niet zal halen en dictators ze zonder morren tekenen

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

 

Regio's: 

Lees ook