Home

Agenda 2030 van VN - duurzame ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties zijn klaar met de opvolger van de millennium (ontwikkelings)doelstellingen. Die krijgt als titel Onze wereld transformeren: agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Het is een verbetering, maar dan vooral omdat de millenniumdoelstellingen een absoluut dieptepunt vormden onder de VN-verklaringen.

De nieuwe verklaring wacht op de officiële goedkeuring door staatshoofden, regeringsleiders of hun afgevaardigden op de VN-top van 25-27 september in New York. Dat is dan meteen de echte lancering.

Ze schuwt de grote woorden niet: transformatie, universeel, historisch, diepgaand… Minder mag je eigenlijk niet verwachten van de VN in deze spannende tijden die roepen om oplossingen voor talloze internationale en mondiale problemen van  duurzaamheid. Maar maakt ze haar ambities ook waar?

Actieplan voor people, planet en prosperity

Met de visie is niets mis, zeker ook niet met fundamenten ervan zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Reeds de allereerste zin van de preambule weerspiegelt voortschrijdend inzicht door te spreken van een actieplan voor people (mens), planet (planeet) en prosperity (welvaart). Niet zonder reden is de derde p niet langer profit maar dus vervangen door prosperity.

Maar wat als het concreter wordt en we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en 169 doelstellingen onder de loep nemen die te vinden zijn vanaf paragraaf 59? Toegegeven, die vormen zeker een verbetering ten aanzien van de vijftien jaar oude millenniumdoelstellingen. Armoede in alle vormen en honger willen beëindigen is een heel andere ambitie dan de honger en extreme armoede enkel te willen halveren, zoals het luidde in 2000.

Die verbetering is echter in de eerste plaats te wijten aan de ontstellende zwakte van de millenniumdoelstellingen. Wie deze bijvoorbeeld vergelijkt met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 kan niet anders dan een opvallende achteruitgang in menselijke ambities vaststellen.

Feitelijk vormen de millenniumdoelstellingen een dieptepunt onder de VN-verklaringen. De kritiek erop was dan ook terecht heel scherp. Niet in het minst wegens het gebrek aan oog voor de oorzaken van o.a. armoede en honger, zoals PALA schreef in 2004. Het loont nog altijd de moeite om die analyse te lezen.

Want ook al zijn de doelen nu veel beter geformuleerd, wie de nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling aandachtig bekijkt, kan daarmee niet tevreden zijn. Opnieuw speelt er een sterk gebrek aan aandacht voor wat echt moet gebeuren om de ambities waar te maken.

Dirk Barrez, 27 augustus 2015

Klik hier voor Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

Pala woordenboek – duurzame ontwikkelingsdoelen

Pala woordenboek – millennium (ontwikkelings)doelstellingen

Voor kritisch artikel De millenniumdoelstellingen: armoede en honger halveren kan niet zonder de oorzaak aan te pakkenklik hier

Meer info over United Nations Sustainable Development Summit 2015

Regio's: 

Lees ook