Home

En de leden van de Veiligheidsraad zijn...?

Wie zit er in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties? De kans dat u zo uit het hoofd alle huidige vijftien leden van die Raad opsomt, is niet echt groot, zelfs al gaat het om het meest bekende en machtigste VN-orgaan.

De meeste mensen zal het wel nog lukken om de vijf permanente leden op te sommen. Dat zijn de huidige en voormalige zogenaamde grootmachten, niet toevallig de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, tevens een select kransje van erkende kernmachten en stuk voor stuk grote wapenhandelaars: China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Om aan uw nieuwsgierigheid tegemoet te komen, hier zijn de tien andere: Japan, Mexico, Oeganda, Oostenrijk, Turkije, Burkina Faso, Costa Rica, Kroatië, Libië en Vietnam.
Die laatste vijf hoeft u niet echt in het hoofd te prenten. Want vorige week heeft de Algemene Vergadering van de VN beslist wie vanaf 1 januari de vervangers zullen zijn. Dat worden Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Gabon, Libanon en Nigeria. Die niet-permanente leden worden verkozen voor twee jaar.

Nog wat meer spelregels. Elk lid heeft één stem. Voor inhoudelijk belangrijke en procedurestemmingen zijn er minstens negen stemmen nodig van de vijftien. Daarbij moeten ook de vijf stemmen zijn van de permanente leden. Dat is het zogenaamde vetorecht van de grootmachten.

Daartegenover staat dat alle VN-lidstaten de beslissingen van de Veiligheidsraad moeten aanvaarden en uitvoeren. Maar dat niet alleen, die Veiligheidsraad bezit de macht om lidstaten daartoe te verplichten. In de werkelijke wereld betekent het dat Irak daadwerkelijk uit Koeweit is verdreven, maar dat er niet is ingegrepen in Soedan of om de Bosniërs in het "veilige VN-gebied Srebrenica" te beschermen. En dat bijvoorbeeld enkele tientallen kritische resoluties over Israël op het veto van de Verenigde Staten botsten.

De roep om de Veiligheidsraad te hervormen en te democratiseren klinkt dan ook al lang, tot dusver met weinig resultaat. (DB)

Klik voor algemene website Veiligheidsraad, met resoluties, rapporten, stemmingen, enzovoort

Klik voor leden van de Veiligheidsraad.

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €

Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

cover Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

Ouvre bien tes yeux. Nous sommes arrivés sur cette terre comme membre de l’espèce humaine. Nous ne l’avons pas demandé et personne ne nous attendait avec un mode d’emploi. Mais au fil des millénaires, l’homme a fait preuve d’ingéniosité et d’ambition: des pas en avant pour nous, un milliard de riches. Mais pas pour tout le monde. Pour une foule d’hommes et de femmes, la phase la plus récente s’intitule ‘des cavernes aux taudis’ : une étape également mais une étape surplace.

5,00 €

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.