Home

Europees 'Just Transition Fund'

Op 14 januari voorziet de Europese Commissie de som van 7,5 miljard euro ‘vers geld’ voor het Just Transition Fund. Dat fonds moet de soms heel pijnlijke gevolgen opvangen van de overgang naar een koolstofarme of koolstofneutrale economie voor hele regio’s en vele werknemers. Daarmee kan geïnvesteerd in de transitie van streken die nu nog in grote mate steunen op bv. steenkoolwinning of andere klimaatonvriendelijke bedrijvigheid.

De vakbonden van de publieke diensten in Europa, verzameld in EPSU, verheugen zich over die sociale ambitie ‘om niemand achter te laten'. Wel laten ze meteen een dubbel kritisch geluid horen. Ze betwijfelen of er voldoende geld is voorzien. Meer nog betwijfelen ze of privé investeerders de door de Commissie vooropgestelde inspanningen ook effectief zullen leveren.

Ze raden aan om de duurzaamheidstransitie in Europa en het sociaal rechtvaardige karakter ervan niet te laten afhangen van de goede wil van privé organisaties.

Daarbij merken ze op dat publieke en lokale gemeentelijke energiebedrijven nu al bewijzen hoe publieke investeringen de hernieuwbare energietransitie kunnen versterken. Daarom bepleiten ze volop meer publiek geld voor het Just Transition Fund en meer overheidsinitiatief inzake bv. energievoorzieningen om de Europese werknemers een eerlijke transitie te waarborgen. (db)

Bronnen
Is the proposed Transition Fund really just?
More public money needed in Just Transition Fund
Lees ook
Een rechtvaardige transitie voor mijnwerkers en alle werkers
Vakbond in transitie

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook