Home

Goed plan? Petitie voor drastische verkleining mondiale voetafdruk

Voor een rechtvaardige en dienstbare economie, dat is wat het Nederlandse Platform Duurzame en Solidaire Economie (PDSE) beoogt. Logisch dus dat het zich al jaren inzet om welvaart accuraat te definiëren en daarvoor een goede meetlat of dashboard te gebruiken.

Het Platform was dan ook blij dat Regering en Kamer beslisten om een welvaartsbegrip te hanteren dat breder kijkt dan het bruto nationaal product. Er is sinds 2018 immers de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart - waarover Pala in augustus berichtte.

In opvolging hiervan groeit er nu een nieuwe ambitie bij de organisaties PDSE, Both Ends, Vereniging Milieudefensie en de Werkgroep Voetafdruk Nederland. Ze zijn van plan om bij de overheid een petitie in te dienen om te komen tot “een beleid voor verkleining van onze mondiale voetafdruk”, mede verwijzend naar de mensenrechten.

Onmiddellijk na het komende reces, half januari 2019, willen deze organisaties – aangevuld met wie zich nog aansluit - deze petitie aanbieden in Den Haag. (db)

Bronnen
Artikel Petitie vraagt drastische verkleining van onze mondiale voetafdruk 
Petitie aan de Regering en de Tweede Kamer over Brede Welvaart 2019-2030

Lees ook
artikel Monitor Brede Welvaart. Begin van antwoord op roep naar duurzaamheid
Geen krommere meetlat dan het bruto nationaal product (bnp) - eerste artikel uit de reeks 'Hoe duurzaamheid meten'

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

 

Regio's: 
Landen: 

Lees ook