Home

Hoe behouden we planten en dieren? 2010 - internationaal jaar van de biodiversiteit

Hoe belangrijk is de enorme verscheidenheid van leven op onze aarde? Met deze biodiversiteit bedoelen we zowel de meest diverse soorten organismen als de meest verschillende ecosystemen waarvan ze deel uitmaken. De mens heeft altijd al geleefd ten koste van de levende wezens rond hem. Dieren en planten waren nooit veilig. Maar het tempo waaraan dieren en planten bedreigd en vernietigd worden, is de jongste eeuwen razendsnel opgevoerd. Het uitstervingsritme ligt nu zowat duizend keer hoger dan het natuurlijke tempo. Volgens specialisten riskeren we tegen 2050 een derde van alle soorten kwijt te raken.

Verreweg de grootste schade wordt aangericht door de ontbossing van de tropische wouden. Daar alleen al verdwijnen meer soorten dan in de rest van de wereld tezamen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het merendeel van de planten- en dierensoorten er zelfs nog niet beschreven is, zodat we die uitstervende soorten en hun mogelijke nuttige eigenschappen niet eens kennen.

Er zijn veel goede redenen te bedenken om te voorkomen dat er planten- en dierensoorten verdwijnen: het simpele feit dat ze bestaan bijvoorbeeld, of dat het pareltjes van de natuur zijn. Maar het meest overtuigende argument is ongetwijfeld dat de mens voor zijn overleven wel heel afhankelijk is van deze biodiversiteit. Zowat veertig procent van onze welvaartsproductie - van onze economie dus - is terug te voeren op biologische producten en processen. Ze leveren cultuurgewassen, vlees en vis om te eten, industriële gewassen als rubber, katoen of hout, ook energie, geneesmiddelen en, niet te vergeten, ze bieden rust en recreatie.

Al uit 1992 dateert het Biodiversiteitsverdrag dat de biodiversiteit wil behouden. Het trad in werking in 1993. Deze eeuw startte met de ambitie om tegen 2010 het verlies aan biodiversiteit aanzienlijk te vertragen. In mei weten we of dit aan het lukken is of - wat waarschijnlijker is - dat we de negatieve evolutie nog niet omgebogen hebben gekregen. Dan verschijnt immers het overzichtswerk Global Diversity Outlook 3.

Dirk Barrez

Klik voor website International Year of Biodiversity

Klik voor website Convention on Biological Diversity

Klik voor info over Global Biodiversity Outlook 3

Web-tv - Wereld in Beeld - Klik voor reportages over overbevissing (reportage 10) en ontbossing (reportage 11)
Deze reportages zijn ook te vinden op www.pala.be/nl/video

Regio's: 
Thema: 

Lees ook