Home

Internationale Arbeidsorganisatie – oefening in mondiale democratie

Al voor de 95ste maal komt in Genève de Internationale  Arbeidsconferentie samen, met zowat 3000 vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers en regeringen uit de meeste van de 178 ledenlanden.
Alhoewel de IAO arbeid geen koopwaar vindt, ziet zij natuurlijk dat er wel degelijk een arbeidsmarkt bestaat. Die krijgt, aldus een nieuw IAO-rapport, eveneens meer en meer een mondiaal karakter. Het is een globalisering die leidt tot een steeds grotere kloof. Sommigen krijgen hierdoor ongeziene kansen op goed werk en een beter leven. Maar heel velen zien de onzekerheid groeien over hun werk en inkomen, wat leidt tot maatschappelijke onvrede en verzet. Daarbij komt dat bijna de helft van wie werkt arm is, dus onvoldoende verdient. Nochtans maakt een groeiende productiviteit het mogelijk om armoede in één generatie uit te roeien. Maar dan moet die groei wel op alle mensen afgestemd zijn en hun ten goede komen. Of die groei dan ook ecologisch duurzaam is, daar besteedt het rapport te weinig aandacht aan.
Belangrijk aandachtspunt in Genève dit jaar is ook de strijd tegen kinderarbeid. Daarover verscheen dit jaar een vrij optimistische studie: het einde van kinderarbeid zou binnen bereik liggen.

IAO-rapport ‘Changing patterns in the world of work’ http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-c.pdf
12 juni - Werelddag tegen kinderarbeid
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/wdacl/2006/index.htm
IAO-rapport over kinderarbeidhttp://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/about/globalreport/2006/index.htm

Regio's: 
Thema: 

Lees ook