Home

Maak de geldcrisis tot een kans voor verandering

Van de nood een deugd maken. Dat lijkt een zeer oubollig gezegde. Maar het is toch een goed richtsnoer voor wat ons te doen staat. Zo denken bv. de deelnemers erover van de expertmeeting Duurzame en Solidaire Economie, vorige week bijeen in Utrecht. In hun motie over de kredietcrisis beklemtonen ze dat juist nu de omschakeling naar een duurzame en rechtvaardige economie dringend nodig is, én voor de toekomst van ons allemaal, én om te voorkomen dat we het financieel stelsel enkel oplappen, én om het geldwezen opnieuw in dienst te laten werken van een leefbare aarde, én om te voorkomen dat we in een economische depressie sukkelen. Daarom bepleiten ze publieke investeringen, nationaal en Europees, in versterkte duurzaamheid alsook publiek ondersteunde  privé-initiatieven.

In de Verenigde Staten is alvast een golf investeringen te verwachten in energiebesparing, in hernieuwbare energie uit wind en zon, en andere duurzame technologie. Het geld komt uit het financiële reddingsplan van de overheid. En men verwacht dat deze veelbelovende industrietakken minder last zullen hebben om het schaarse krediet aan te trekken.

Het belang van Azië
Nog een andere verandering zal duidelijker worden door de financiële crisis. Landen als China, Japan en Taiwan zitten op een berg spaargeld. Vooral de VS moet immens veel lenen om zijn uitgaven te kunnen betalen. In elk geval zal de VS de tering naar de nering moeten leren zetten. Vooral China kan de wereld voor een deel door de recessie helpen als belangrijke motor van de wereldeconomie. Echter, in plaats van al te exportafhankelijk te zijn, kan China daarenboven ook mikken op de ontwikkeling van een meer duurzame interne economie. Zo kunnen het inkomen en de welvaart verhogen van de honderden miljoenen Chinezen in het immense binnenland die nog net onder of boven de armoedegrens zweven. (DB)

Websites

Klik voor website duurzame en solidaire economie

De financiële crisis bezorgt Attac een tweede adem. Klik voor heel wat nieuwe artikels

Voor wie een heel programma wil lezen over hoe we een beter functionerende wereld vorm kunnen geven, is er het nieuwe boek ‘Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving' - klik hier voor info en bestellen

IPS

Regio's: 

Lees ook