Home

nieuwe website FAO - IAO Voedsel, Landbouw en Waardig Werk

Niet te lang treuren over de mislukte voedseltop. Daarom nog dit extra bericht in wat bijna een thema ‘katern' is binnen deze Pala.

De Wereld Landbouw- en Voedselorganisatie en de Internationale Arbeidsorganisatie tonen alvast de weg van meer internationale samenwerking. Eind vorige week hebben ze hun gezamenlijke website gelanceerd: Voedsel, Landbouw en Waardig Werk.

Het is goed om weten dat de grote meerderheid van de anderhalf miljard arme en/of hongerige mensen op onze planeet op het platteland woont.

Als we er in slagen hen eerlijk betaald en waardig werk te garanderen of voor hen te creëren, zet de wereld reuzenstappen in de goede richting.

Extra kwetsbaar lijken in vele gevallen de landarbeiders - ze zijn in totaal met vierhonderdvijftig miljoen -  die heel zwaar worden getroffen door werkloosheid, armoede, honger, vroegtijdige sterfte, ongevallen, ziekte. Eigenlijk zijn zowat al hun essentiële mensenrechten geschonden.

Websites

Klik hier voor nieuwe website FAO-IAO: Voedsel, Landbouw en Waardig Werk

Klik hier voor Internationaal Netwerk voor Voedselsoevereiniteit

Regio's: 

Lees ook