Home

Nu in de bioscoop: Enron en Viva Zapatero!

Enron – wanneer hebzucht regeert
Dit Amerikaanse energieconcern vervalste de boeken, dreef artificieel de beurskoers omhoog, zette de Californiërs zonder stroom om de inkomsten op te drijven en was de grootste financier van de eerste kiescampagne van president Bush junior. Wanneer Enron frauduleus failliet gaat in 2002, verliezen de mensen die er werken niet alleen hun job en daarmee hun maatschappelijke status, ze spelen ook hun spaargeld kwijt want dat zijn Enron aandelen, ze zien zelfs hun pensioenen in rook opgaan want ook die bestaan uit Enron aandelen. En wanneer ze het faillissement zien aankomen, wordt het hen zelfs verboden om hun aandelen nog voor een beetje geld te verkopen. Intussen hebben de topmanagers tot honderden miljoenen dollars op zak gestoken.
Film - Enron, The Smartest Guys in the Room

http://www.enronmovie.com/

Viva Zapatero! – wanneer mediamonopolies regeren
Persvrijheid onder Berlusconi. November 2003, het nieuwe satirische tv programma van Sabina Guzzanti op RAI – over de gevaren van al te geconcentreerde mediamacht - wordt al na de eerste uitzending stopgezet. Het helpt niet dat het programma veel kijkers trekt en de verontwaardiging over de maatregel groot is. Twee jaar later staat Guzzanti er terug met deze documentaire over de bedreiging van de democratie door monopolievorming in de media, een pleidooi om informatieverschaffing en politiek overal uit elkaar te houden.
Film – Viva Zapatero! 

 http://www.luckyred.it/minisiti/zapatero/zapatero.html

Lees ook

Van een nieuwe Ikea en de jobs van General Motors: de jacht op goedkope arbeid woedt heviger

Wereldwijd hebben allen die van werk moeten leven het moeilijk. Hun aandeel in de welvaart die we produceren gaat op de meeste plaatsen al heel lang achteruit. Dat de financiële crisis ook voor wie van kapitaal moet leven de kaarten hard anders heeft geschud, verbetert daarom nog niet de situatie bij werknemers. Op mondiale economische markten blijven ze gevangen in een heel kwetsbare positie.

Neem de werknemers van de grote Amerikaanse autobedrijven. Vooral in de Verenigde Staten is het lang bon ton geweest, en soms is het dat nog altijd, om de vakbonden te hoge lonen te verwijten en daar de reden voor het falen te zoeken. Vrijwel iedereen moet vandaag beseffen dat in de eerste plaats het management van General Motors, Ford en Chrysler hebben gefaald.