Home

Strijd om de Iraakse olievelden in beslissende fase

De dagelijkse stroom nieuwsberichten over bloedige bomaanslagen en ander sectair geweld in Irak zou het misschien kunnen doen vergeten, maar Irak blijft nog altijd een belangrijke producent van olie. Olie-inkomsten zijn goed voor ruim 70 procent van het BNP. Heel wat potentieel interessante olievelden worden momenteel niet uitgebaat omdat het te gevaarlijk is. Midden in deze oorlogsituatie heeft het parlement in Bagdad nog tot 31 mei de tijd om een nieuwe en erg omstreden oliewet aan te nemen. Als dit door de Amerikaanse president George W. Bush ondersteunde wetsontwerp wordt goedgekeurd, krijgen de oliemultinationals de eerstvolgende 30 jaar een bijna onbegrensde macht over de Iraakse olieproductie. Officieel moet de nieuwe wet ervoor zorgen dat de inkomsten over alle regio’s en bevolkingsgroepen wordt verdeeld. Dat zou de rivaliteit tussen de strijdende groepen moeten doen afnemen. Onder Saddam Hoessein was de olieproductie volledig in handen van de overheid. De inkomsten kwamen toen vooral ten goede aan de leidende Baath-partij rond de gewezen dictator. Lobbyisten en gespecialiseerde Amerikaanse advocatenkantoren die werken in opdracht van de oliemaatschappijen voeren de druk verder op. Maar steeds meer leden van het Iraakse parlement, onder wie zowel soennitische, Koerdische als sjiitische leiders, hebben grote twijfels bij de nieuwe oliewet. Velen zijn echter bang om de financiële steun van de Amerikanen te verliezen als ze het wetsontwerp zouden afwijzen. Actiegroepen in de VS en elders in de wereld zijn daarom een petitieactie begonnen om het Iraakse parlement te ondersteunen in de uitoefening van het soevereine recht van Irak op de eigen olie. De weerstand tegen de overdracht van Iraakse olie-inkomsten aan de multinationals vindt ook een groeiend gehoor onder de arbeiders op de olievelden in het zuidelijke Basra die al dreigden met een algemene staking.
Het hoofd van de Iraakse Federatie van Olieverenigingen, Hassan Jum'a Awwad, zei: "Irak maakt de moeilijkste periode in zijn geschiedenis door omdat iedereen en alles een deel van de rijkdom van Irak najaagt en begeert. Iedereen weet dat de oliewet niet ten goede komt aan onze bevolking, maar aan Bush en zijn aanhangers en de buitenlandse bedrijven".  De Irakezen zijn het over alles en nog wat oneens, maar het verzet tegen deze wet verenigt hen.

De Avaaz-petitie online ondertekenen kan ook in Nederlands
http://www.avaaz.org/nl/iraq_oil_law
Volledige tekst van het omstreden wetsontwerp
http://priceofoil.org/wp-content/uploads/2007/03/Iraqoillaw021507.pdf
General Union of Oil Employees in Basra
http://www.basraoilunion.org/index.html
Christian Science Monitor: opiniestuk over de oliewet
http://www.csmonitor.com/2007/0518/p01s01-usfp.htm
The Price for Oil: kritische VS-website over oliebelangen
http://priceofoil.org/thepriceofoil/war-terror/iraqi-oil-law
The American Lawyer: ‘Our man in Iraq’
http://www.law.com/jsp/tal/PubArticleTAL.jsp?id=1177491865424

Landen: 

Lees ook