Home

Tien diplomatieke hoogdagen in Zuidoost-Azië

In november is de diplomatieke aandacht van de wereld tien dagen gericht op drie grote internationale bijeenkomsten in Zuidoost-Azië: G-20, APEC en ASEAN. Ook de crisis in Myanmar staat centraal.

Op 15-16 november brengt de Top van de Groep van 20 (G-20) leiders van de 20 grootste economieën ter wereld samen in Bali, Indonesië. De jaarlijkse top van de Azië-Pacific Economische Samenwerking (APEC) wordt gehouden op 18-19 november in Bangkok, Thailand. Beide volgen op de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) en aanverwante bijeenkomsten, die op 8-13 november in Phnom Penh, Cambodja, plaatsvinden. Ze omvatten ook de Oost-Azië-top, een belangrijke internationale bijeenkomst.

De vergadering in Cambodja is de eerste ASEAN-vergadering die VS-President Biden persoonlijk bijwoont omdat de vergaderingen van vorig jaar op afstand werden gehouden vanwege de COVID-19-pandemie. Hij wordt ook pas de tweede zittende Amerikaanse president die het land bezoekt, na president Barack Obama in 2012, ook voor een ASEAN-bijeenkomst.

In Cambodja zal Biden, volgens een verklaring van het Witte Huis, “het belang van de samenwerking tussen de VS en de ASEAN in de zorg voor veiligheid en welvaart in de regio, en voor het welzijn van onze gecombineerde één miljard mensen” bepleiten. Dit zal waarschijnlijk veel verwijzing inhouden naar de belangrijke positie van ASEAN in de "Indo-Pacific"-strategie van Washington, en de nadruk op zijn gewaardeerde centrale positie in de Aziatische diplomatie.

ASEAN en Myanmar: de tijd staat niet aan de kant van de democratie

Op al deze bijeenkomsten staat ook de crisis in Myanmar centraal. Ter voorbereiding lanceerden de ASEAN-parlementariërs voor de mensenrechten (APHR) in juni 2022 een International Parliamentary Enquiry (IPI) naar de wereldwijde reactie op de crisis in Myanmar met als doel het verstrekken van strategische, principiële, haalbare en tijdgebonden beleidsaanbevelingen aan internationale actoren, opdat zij beter kunnen werken aan een einde van het geweld en een terugkeer naar de democratie in het land. Hun rapport, getiteld Time is not on our side - The failed international response to the Myanmar coup, werd op 2 november tijdens een persconferentie in Bangkok gepresenteerd.

De IPI (1) wordt gevormd door een commissie van parlementsleden uit zeven verschillende landen in Afrika, Amerika, Azië en Europa, bestaande uit IPI-voorzitter Heidi Hautala (vice-voorzitter van het Europees Parlement), Mercy Chriesty Barends (lid van het Huis van Afgevaardigden in Indonesië en bestuurslid van APHR), Taufik Basari lid van het Huis van Afgevaardigden in Indonesië), Amadou Camara (lid van de Gambia National Assembly, en Steering Committee Member van de African Parliamentary Association on Human Rights), Nqabayomzi Kwankwa (parlementslid in de Nationale Assemblee van Zuid-Afrika, en voorzitter van de AfriPAHR), Ilhan Omar (VS-Congres-lid), Nitipon Piwmow (parlementslid in Thailand) en Charles Santiago (parlementslid in Maleisië en voorzitter van APHR).

Het rapport Time is not on our side

Sinds het leger van Myanmar op 1 februari 2021 een staatsgreep pleegde, is de situatie in het land gestaag verslechterd. De militaire junta, onder leiding van generaal-majoor Min Aung Hlaing, heeft een wrede uitputtingsslag gevoerd tegen zijn eigen volk, talloze wreedheden begaan en de economie van het land verwoest. Strijdkrachten hebben ten minste 2.371 mensen gedood en honderdduizenden ontheemd, waardoor het totale aantal ontheemden in het land op meer dan 1,3 miljoen komt. De junta heeft ook meer dan 15.000 politieke gevangenen gevangengezet en routinematig gebruik gemaakt van marteling tegen de gearresteerden.  Tegelijkertijd traden ze hardhandig op tegen de vrijheid van meningsuiting en vereniging, met inbegrip van een intense repressie van onafhankelijke media en het maatschappelijk middenveld.

Toch hebben de Birmezen zich massaal verzet. De aanvankelijke vreedzame demonstraties in de onmiddellijke nasleep van de staatsgreep, evenals de Civil Disobedience Movement (CDM) waarbij honderdduizenden zich bij een algemene staking aansloten, toonden de overweldigende afwijzing van de bevolking aan voor een terugkeer naar het militaire bewind. De staatsgreep heeft ook geleid tot een ongekend niveau van eenheid onder degenen die tegen het leger zijn, ook over etnische grenzen heen.

In april 2021 werd de Nationale Eenheidsregering (NUG) van Myanmar gevormd, waarin parlementariërs die bij de staatsgreep waren verdreven, vertegenwoordigers van etnische minderheden en actoren uit het maatschappelijk middenveld bijeenkwamen. De NUG claimt terecht een mandaat als legitieme vertegenwoordiger van het Myanmarese volk. Het geniet wijdverbreide legitimiteit en steun, vooral in het binnenland van het land, en vertegenwoordigt de meest inclusieve regering in de geschiedenis van Myanmar.

De NUG heeft zich verbonden tot de totstandbrenging van een nieuwe grondwet en een echte federale democratie in Myanmar, wat een belangrijke stap zou zijn in de richting van het vervullen van de ambities voor autonomie van de etnische minderheden van het land. De pogingen van de junta om het verzet met extreem geweld te bedwingen faalden dramatisch. Ze verergerden alleen maar de bestaande spanningen en zetten sommige anti-junta-activisten ertoe aan zich tot de gewapende strijd te wenden om zichzelf te verdedigen. Anti-militaire milities die bekend staan als People's Defense Forces (PDF's) - sommige onder het bevel van de NUG - zijn in het hele land opgericht, ook in gebieden die tevoren relatief vreedzaam waren. De staatsgreep heeft ook geleid tot een nieuwe golf van geweld tussen het leger en de etnische gewapende organisaties (EAO's), die al tientallen jaren strijden voor autonomie in de grensgebieden van het land.

Sommige van deze EAO's, zoals de gewapende vleugels van de Karen National Union (KNU) en de Kachin Independence Organization (KIO), hebben zich aangesloten bij de NUG. Niet alle EAO's hebben zich echter formeel aangesloten bij de anti-militaire strijd, aangezien het politieke landschap van Myanmar uiterst complex en gefragmenteerd blijft.

Het escalerende geweld heeft de bijna ineenstorting van de economie en een ongekende humanitaire crisis versneld. Het BBP van Myanmar is sinds 2019 met 13 procent gedaald en 40 procent van de bevolking van het land leeft nu onder de nationale armoedegrens. Ondanks de toegenomen behoeften hebben humanitaire actoren moeite om kwetsbare en afgelegen bevolkingsgroepen te bereiken, aangezien het leger de toegang voor humanitaire hulp ernstig heeft beperkt.

De internationale gemeenschap is grotendeels niet in staat gebleken effectief op de crisis te reageren. De internationale bondgenoten van de junta – met name Rusland en China – blijken standvastige en onkritische supporters, die zowel wapens als legitimiteit leveren aan een verder geïsoleerd regime. Buitenlandse regeringen die de democratie steunen, hebben hun retoriek echter niet met dezelfde kracht ondersteund. Hoewel een aantal landen sancties heeft opgelegd aan juntaleiders en hun persoonlijke bezittingen, blijven deze inspanningen ongecoördineerd. Ze zijn er niet in geslaagd om belangrijke inkomsten genererende entiteiten, zoals de Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), aan te pakken.

Vooral de Verenigde Naties worden gehinderd door interne verdeeldheid en blijken niet in staat om invloed uit te oefenen. De NUG heeft wereldwijd aanhangers aangetrokken en blijft de zetel van Myanmar bij de VN bezetten, maar de meeste regeringen aarzelen om hen formeel te erkennen, ondanks oproepen van parlementen en pleitbezorgers om dit te doen.

De Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN), waarvan Myanmar lid is, wordt eveneens geplaagd door interne verdeeldheid en is niet in staat effectief te reageren. De vijfpuntenconsensus van het blok, ondertekend in april 2021 en gericht op het aanpakken van de crisis, is volkomen mislukt. Hij werd gehinderd door een gebrek aan wil van alle ASEAN-lidstaten om deze af te dwingen, en een militair leiderschap in Myanmar dat vanaf het begin niet de intentie heeft getoond om dit uit te voeren. Terwijl sommige lidstaten, zoals Maleisië, hebben opgeroepen tot een nieuwe aanpak, inclusief directe betrokkenheid bij de NUG en andere prodemocratische krachten, blijven andere, waaronder Thailand en Cambodja, junta-enablers.

Terwijl Myanmar verder afglijdt naar een burgeroorlog, is de mogelijkheid voor een onderhandelde oplossing van het conflict bijna volledig gesloten. De dialoog die is voorgeschreven in de vijfpuntenconsensus van ASEAN is in de huidige omstandigheden onmogelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de junta die uitsluitend op bruut geweld heeft vertrouwd in haar poging om elke oppositie uit te roeien. De executie van vier politieke gevangenen in juli 2022, de eerste gerechtelijke executie van het land sinds 1988, benadrukte zowel de brutaliteit van het leger als zijn volledige desinteresse voor onderhandelingen. De staatsgreep bracht zonder pardon een einde aan de eerdere machtsdeling met de civiele leiding. Nu heeft de overgrote meerderheid van de Myanmarese bevolking de duidelijke wens geuit om niet terug te keren naar de status quo van vroeger.

Negentien maanden na de coup is de militaire junta er niet in geslaagd haar macht te consolideren. Dat blijkt ook uit een recent verslag van Noeleen Heyzer, de Speciale Gezant van de VN-Algemeen Secretaris voor Myanmar. Grote delen van het grondgebied van Myanmar worden betwist tussen het leger en de strijdkrachten die gelieerd zijn aan de NUG of EAO's, en men kan stellen dat de staatsgreep is mislukt. In gebieden langs de Thaise grens werken EAO's zoals de KNU en de Karenni National Progressive Party (KNPP) samen. Ze bieden basisdiensten aan de bevolking en laten zien hoe een toekomstig Myanmar, waarin verschillende groepen samenwerken in plaats van elkaar onderling te bestrijden, er zou kunnen uitzien als het land in staat is de tirannie van het leger van zich af te schudden.

Aangezien de toekomst van Myanmar op het spel staat, zou externe druk op het leger en steun voor het verzet de beslissende factor kunnen zijn in het verloop van het conflict. De internationale gemeenschap kan en moet meer doen om het Myanmarese volk te helpen om een federale democratie op te richten. Ze moet aanzienlijk meer inspanningen leveren om de verergerende humanitaire crisis aan te pakken, de druk op de illegale junta opvoeren door middel van gecoördineerde sancties en wapenembargo's, en de NUG erkennen als de legitieme autoriteit in Myanmar. De NUG, evenals de op elkaar afgestemde EAO's, moeten worden voorzien van financiering en programma's voor capaciteitsopbouw op het gebied van bestuur en federalisme. Actie ondernemen is urgent, want zoals Khin Ohmar, Myanmar-activist en voorzitter van de Progressive Voice, zei tijdens een van de hoorzittingen van het IPI: "De tijd staat niet aan onze kant".

Aanbevelingen

De landen en internationale instellingen die beweren de democratie in Myanmar te steunen, moeten dringend in actie schieten. Als ze het Myanmar-volk serieus willen helpen in zijn uur van grootste nood, moeten ze een creatief en effectief beleid voeren om ondersteuning te bieden en de weg vrij te maken voor een betere toekomst voor het land. De junta van Min Aung Hlaing is er niet in geslaagd om controle te krijgen over het land, maar prodemocratische krachten kunnen het leger niet op eigen kracht uit het politieke leven van Myanmar verdrijven. De krachten die strijden voor een federale democratie hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen van bondgenoten in de wereldgemeenschap.

De International Parliamentary Enquiry (IPI) kwam tot volgende aanbevelingen:

Humanitaire hulp:

1.  De financiering en middelen voor humanitaire hulp in Myanmar aanzienlijk verhogen.

2. Werk zoveel mogelijk samen met het maatschappelijk middenveld in Myanmar. In gebieden die niet door de junta worden gecontroleerd, met name langs de Thaise en Indiase grens, moet de hulp worden gekanaliseerd via lokale maatschappelijke organisaties (CSO's) en etnische gewapende organisaties (EAO's).

3. Bied veiligheid en logistieke en economische ondersteuning aan lokale maatschappelijke organisaties en EAO's, zodat ze hun activiteiten kunnen opvoeren.

4. Druk uitoefenen op en stimuleren van buurlanden (met name Thailand, India en Bangladesh) om meer grensoverschrijdende humanitaire hulp te verlenen. De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, zou deze landen moeten bezoeken om hen te helpen overtuigen.

5. Verwelkom vluchtelingen uit Myanmar en help buurlanden die hen opnemen met financiële en logistieke hulp. Stroomlijn en faciliteer de hervestiging van Myanmarese vluchtelingen naar derde landen.

Druk op de junta van Min Aung Hlaing:

1. Isoleer de junta diplomatiek door alle vertegenwoordigers van de junta buiten alle officiële bijeenkomsten op hoog niveau te houden, ook bij de VN en de ASEAN.

2. Opschorten van alle militaire samenwerking met het leger van Myanmar.

3. Gecoördineerde en gerichte sancties opleggen aan de junta: Roep regeringen op die de Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) nog niet hebben gesanctioneerd, met name de Verenigde Staten , om dit zo snel mogelijk te doen.

Steun prodemocratische krachten:

1. Erken de NUG als de legitieme autoriteit in Myanmar en de vertegenwoordiger van de democratisch gekozen regering.

2. Financiering verstrekken aan de NUG en de EAO's die tegen de junta strijden (zoals de KNU of de KIO).

3. Sta vrij verkeer toe aan vertegenwoordigers van de NUG en EAO's, evenals andere prodemocratische activisten, door indien nodig visa en speciale paspoorten te verstrekken, zodat          ze kunnen reizen om voor hun zaak te lobbyen.

4. Sta de NUG toe om delegaties te openen in andere landen en internationale organisaties, zoals de EU en ASEAN, en deze delegaties te gebruiken als kanalen voor EAO-leiders om buitenlandse landen te betrekken bij tweesporendiplomatie.

5. De dialoog tussen de NUG en de EAO's aanmoedigen en faciliteren om te onderhandelen over een toekomstige regeling voor een federale democratie in Myanmar, zo nodig door het aanbieden van locaties in het buitenland voor het houden van vergaderingen en fora. De NUG moet worden aangemoedigd om het burgerschap van de Rohingya onvoorwaardelijk te herstellen en de terugkeer te accepteren van degenen die in de loop der jaren hun toevlucht hebben gezocht in Bangladesh.

6. Ondersteun de jonge activisten van de CDM-beweging met beurzen aan universiteiten in de regio of online onderwijsprogramma's.

7. Voorzie de prodemocratische krachten, waaronder de NUG, van capaciteitsopbouw op het gebied van bestuur, politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en federalisme.

Aanbevelingen voor ASEAN:

1. Erken dat de vijfpuntenconsensus is mislukt en dat de junta van Min Aung Hlaing geen betrouwbare partner is. ASEAN moet afzien van de vijfpuntenconsensus in zijn huidige vorm en onderhandelen over een nieuwe overeenkomst over de crisis in Myanmar met de NUG en vertegenwoordigers van EAO's.

2. Herzie het mandaat van het ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance om het effectief te maken in conflictsituaties. Versterk de financiering en logistieke capaciteiten ervan.

Werk samen met prodemocratische krachten bij het leveren van humanitaire bijstand.

3. Wijzig het mandaat- en benoemingsmechanisme voor de speciale gezant voor Myanmar.

Het is een fulltime functie. De speciale gezant wordt benoemd door alle ASEAN-leden, in plaats van door de roterende ASEAN-voorzitter. De speciale gezant moet de ASEAN als geheel vertegenwoordigen en verantwoording afleggen aan de ASEAN, niet alleen aan de voorzitter.

4. Asiel verlenen en juridische bescherming bieden aan vluchtelingen die Myanmar ontvluchten, inclusief de Rohingya en leden van andere etnische groepen die vóór de staatsgreep zijn gevlucht.

Jan Servaes

De auteur was UNESCO-Chair in Communication for Sustainable Social Change aan de University of Massachusetts, Amherst. Hij doceerde ‘internationale communicatie’ en ‘communicatie voor sociale verandering’ in Australië, België, China, Hong Kong, de V.S., Nederland en Thailand, naast verschillende korte projecten aan ca. 120 universiteiten in 55 landen. Jan Servaes is hoofdredacteur van het Springer ”Handbook of Communication for Development and Social Change’' (2020).

(1) De IPI-commissie heeft in totaal zes openbare online hoorzittingen gehouden, evenals verschillende privéhoorzittingen, met tientallen belanghebbenden en deskundigen, en heeft tientallen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Twee commissieleden - Charles Santiago en Mercy Barends – voerden in augustus een onderzoeksmissie uit naar de Thais-Myanmarese-grens, waar ze werden vergezeld door APHR-bestuurslid en voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden van de Filippijnen, Tom Villarin. Dit rapport is gebaseerd op deze mondelinge hoorzittingen, de ontvangen schriftelijke opmerkingen en een scala aan secundaire bronnen, van boeken tot media- en mensenrechtenrapporten. APHR heeft alle hoorzittingen en schriftelijke opmerkingen openbaar gemaakt, tenzij dit niet mogelijk was om veiligheidsoverwegingen. Het is opgesteld door Olof Blomqvist, Oren Samet en Carlos Sardiña Galache onder leiding van het IPI-comité.

Landen: 

Lees ook