Home

Topman IAO pleit in Azië voor een sociale sokkel en voor basisinkomen

Vele Aziatische landen kennen een nooit geziene economische groei. Maar die levert niet zo veel nieuwe arbeidsplaatsen op. De vooral industriële groei van China is zelfs in grote mate jobless, ze creëert met andere woorden weinig of geen bijkomend werk.
Dit is een grote bron van ongerustheid voor Aziatische regeringen. Want de arbeidsreserve van hun continent is reeds 1,8 miljard werkenden groot. En tussen nu en 2015 neemt die nog toe met tweehonderd miljoen mensen.
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft, voor het eerst sinds de lancering in Azië van haar campagne Waardig Werk, verantwoordelijken van regeringen, vakbonden en werkgevers uit twintig landen verzameld op een Forum in Peking.
 "Er is een duurzame ontwikkeling nodig. De huidige groei is op lange termijn politiek onhoudbaar want ze creëert allerlei sociale spanningen", aldus IAO directeur-generaal Juan Somavia op dat forum.
En hij geeft een stevige voorzet voor oplossingen: "Het is tijd om een sociale sokkel te leggen onder de economie, elk land volgens zijn mogelijkheden. Zowel nationaal als internationaal moeten we dat nastreven om mensen meer bestaanszekerheid te bieden. Om dat te bereiken kunnen we bv. kiezen voor een combinatie van een basisinkomen met gezondheidszorg en scholing - in combinatie met werknemersrechten en versterking van werknemersorganisaties om hun stem te laten horen en hun belangen te verdedigen. Zulke maatregelen zullen zonder twijfel de groei en de productiviteit versterken en ze zijn volledig gerechtvaardigd door de fors gestegen welvaart."
Je kan de topman van de IAO niet verwijten dat hij wollige taal spreekt.

Weblinks

Sustainable approach to growth crucial in Asia, says top UN official

ILO Asia-Pacific employment forum opens in Beijing

Landen: 
Thema: 

Lees ook