Home

Vervrouwelijking van de armoede

Het International Poverty Centre (IPC), gevestigd in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia en verbonden met het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), publiceert regelmatig interessante papers onder de naam ‘One pager'. Het julinummer gaat dieper in op het fenomeen van de ‘vervrouwelijking' van de armoede.

De auteurs benadrukken dat er verschillende definities bestaan van dit begrip dat ontstond in de jaren zeventig van de 20ste eeuw in de schoot van de eerste VN-Vrouwenconferenties. Het fenomeen gaat over armoede en over genderongelijkheid, dus over de armoedeverschillen tussen mannen en vrouwen en gezinnen die worden geleid door vrouwen.

Vervrouwelijking van de armoede is echter geen statische toestand, maar een proces waarbij een verandering in de armoedeniveaus optreedt ten nadele van vrouwen. Armoede wordt door UNDP gedefinieerd als gebrek aan middelen, mogelijkheden en vrijheid. Als deze dimensies zich meer manifesteren onder vrouwen dan onder mannen, spreken we van een ‘vervrouwelijking' van de armoede. Het is dus een relatief begrip dat altijd moet worden geplaatst tegenover de armoedeniveaus van mannen. Als de armoede onder mannen vrij fors afneemt in een gunstig economisch klimaat, maar vrouwen veel minder profiteren van deze evolutie, is er toch sprake van een ‘vervrouwelijking' van de armoede, al neemt de armoede in absolute cijfers ook onder vrouwen af.

Het meten van de vervrouwelijking van armoede is niet altijd eenvoudig omdat cijfermateriaal vaak is gebaseerd op huishoudens en geen genderopsplitsing mogelijk maakt. De auteurs pleiten dan ook voor meer aandacht voor dit fenomeen bij armoedebestrijdingprogramma's. (JVC)

Website

klik hier voor paper International Poverty Centre: Femenization of Poverty

Regio's: 
Thema: 

Lees ook