Home

Wijzen aandeelhouders van ExxonMobil de weg?

Olie- en gasmultinational ExxonMobil is één van de allergrootste bedrijven, goed voor een jaaromzet van 425 miljard dollar en een financiële winst van maar liefst 45 miljard. De ecologische balans van ExxonMobil oogt veel minder fraai. Nogal wat aandeelhouders hebben schoon genoeg van de lakse opstelling inzake klimaatverandering en hernieuwbare energie. En ze willen dat hun beleggingsfondsen ExxonMobil op zijn verantwoordelijkheid wijzen nu de jaarlijkse vergadering eraan komt op 27 mei in het Texaanse Irving.

Aandeelhouders kunnen via een speciale website hun zorgen kwijt bij hun beleggingsfondsen en vragen dat ze zich uitspreken voor vier resoluties.

Eén ervan spreekt zich uit voor het vastleggen van doelstellingen inzake broeikasemissies voor de producten en activiteiten van het bedrijf. Ze verwijst naar BP, Shell en Chevron die dat wel deden.
Resolutie 12 vraagt dat ExxonMobil ernstig zou studeren op klimaatverandering en op de toekomstige energievraag van ontwikkelingslanden. De indieners vrezen dat hun bedrijf zich zwaar vergist en niet ziet dat energie nu in snel groeiende mate uit niet-fossiele bronnen zal komen.
Vandaar ook een resolutie die een veel grotere nadruk op hernieuwbare energie eist. Want, zo luidt de tekst, Exxon is dan wel heel winstgevend nu, het is heel slecht voorbereid om dat ook te blijven. Inzake hernieuwbare energie is er geen beleid of actieplan, laat staan ernstige investeringen.

De oproep van de aandeelhouders is allesbehalve wereldvreemd. Zo staat er te lezen: ‘Ik ben zowel ongerust over de toekomst van het milieu als over die van mijn pensioen. We hebben allemaal gezien hoe de jongste maanden zelfs de grootste banken, verzekeringen en autoproducenten door de knieën gaan wanneer hun beleid faalt. We doen er dus goed aan om deze resoluties goed te keuren.'

De raad van bestuur van ExxonMobil is zelf allerminst overtuigd. Hij raadt aan om tegen te stemmen.

Vele Amerikaanse bedrijven voor innovatief klimaat- en energiebeleid

Intussen hebben bijna 10.000 bedrijfsleiders van kleine bedrijven de Amerikaanse Kamer van koophandel gevraagd om te stoppen met lobbyen tegen het plan van president Obama voor schone energie. Ook heel veel grote bedrijven nemen daar afstand van. Meer zelfs, ze zijn voor een doortastende klimaat- en energiewetgeving. (DB)

Klik voor artikel ExxonMobil Shareholders launch exxonmutualfundshares.org

Klik voor IPS-artikel Rockefellers en kleine beleggers proberen ExxonMobil groener te maken

Klik voor artikel Small U.S. Businesses Join Major Companies in Pushing for Climate and Energy Bill Action

Regio's: 

Lees ook