Home

1a. WIE LAAT DE ZEPPELINS VLIEGEN? eerste deel opinie zoals verschenen in De Standaard

Vreemd toch, de manier waarop we met onze wereld omgaan. We doen amper iets aan het broeikaseffect, ook al beseffen we best dat het een ernstige bedreiging is voor ons ruimteschip aarde.
Vreemd toch hoe we blijven morsen met fossiele energie, vreemd hoe we verzuimen windmolens te bouwen – wat Denemarken en Duitsland volop doen -, vreemd hoe we weigeren onze daken met zonnepanelen uit te rusten terwijl Shell, BP en andere bedrijven de zonne-energie concurrerend en marktrijp verklaren.
Vreemd toch, de manier waarop we met transportmiddelen omgaan.

Er is geen zuiniger vervoermiddel dan de fiets, maar fietsers wordt het leven nodeloos moeilijk gemaakt. Al even vreemd is dat vervoer per spoor en te water veel minder aandacht krijgen dan ze verdienen.
Mag ik even een ideetje opwerpen dat een gedeeltelijke oplossing zou kunnen zijn voor onze verkeers- en milieuproblemen? zelfs al zullen velen het naïef, lachwekkend of revolutionair vinden. Net daarom misschien, want de ernst van onze wereldproblemen eist grensverleggende antwoorden. En dus durf ik voluit pleiten voor de ontwikkeling van de zeppelinindustrie, als grootste tak van de luchtvaartbedrijvigheid. Want waarom het zuinige luchtschip in een nieuwe, veilige versie geen kans meer krijgt na een éénmalige ramp (met de Hindenburg in 1937 waarbij zesendertig mensen omkwamen) is onbegrijpelijk.

De moderne zeppelin maakt amper lawaai, is het veiligste vervoermiddel, onder meer dankzij het gebruik van niet-explosief helium, springt zuinig met energie om, vervuilt heel weinig, is flexibel want kan zowat overal landen en opstijgen, stil in de lucht blijven hangen is kinderspel en het moet al bijna met orkaankracht waaien om hem te beletten uit te vliegen. Die luchtschepen hebben amper infrastructuur nodig en al helemaal geen ruimte- en geldverslindende wegen, bruggen of tunnels. Ze halen een snelheid van 125 km per uur en meer, vliegen 10.000 km ver als het moet, zijn zelfs stabiel bij slecht weer, kunnen heel wat vracht vervoeren, passagiers vliegen in ongeziene luxe en ruimte, en files kennen ze niet.

Waarom zouden onze zeehavens geen zeppelinhavens hebben die de goederen verder ter bestemming brengen? Waarom zouden onze fabrieken niet just in time hun bevoorrading krijgen van zeppelins, ook uit het overzeese Groot-Brittannië? Waarom zouden grootwarenhuizen er geen beroep op doen? Waarom zouden we onze hele distributie- en transportsector niet drastisch transformeren op een duurzame basis en vrachtwagenchauffeurs omscholen tot zeppelinvaarders? Waarom zou het toeristische massaverkeer naar de zuiderse vakantieoorden niet volop overschakelen op dit vervoermiddel, dat meer dan alle andere al een beetje reizen is?

Minder broeikaseffect, minder verkeersongevallen, minder files: de ecologische, maatschappelijke en economische winsten zijn torenhoog. Bovendien is er een onschatbare economische bonus voor wie de zeppelinindustrie uit de grond stampt. Dit zal werk, inkomen en belastingsinkomsten creëren, want een succesproduct vindt overal afnemers.

Maar wat als de privésector er geen heil in ziet? Dat zou jammer zijn, maar net daarvoor hebben we openbare investeringsmaatschappijen, om mee te investeren in een duurzame toekomst voor ons allemaal. Een Vlaamse investeringsmaatschappij of holding zou de kar kunnen trekken. Wie zegt dat ook de NMBS geen goede partner zou zijn? of nog andere vervoersbedrijven? En waarom zouden warenhuisketens, autoproducenten of andere bedrijven niet mee werk willen maken van dit duurzame ondernemen?
Durven wij in Vlaanderen de ambitie hebben om de zeppelins wereldwijd de lucht in te krijgen, zoals Denemarken de windindustrie op de wereldkaart heeft gezet?

 

Dirk Barrez, journalist en auteur, 11 maart 2003

 

Reageren en meedenken kan op ons forum, onder het discussiethema  Hoe behouden we de aarde?  Zorg voor korte, doordachte bijdragen, zo komen we samen verder.

 

Overname van de brief door niet-commerciële initiatieven of verenigingen mag, mét volgende bronvermelding: Dirk Barrez, PALA nieuwsbrief over onze globaliserende wereld, voor gratis abonneren en forum surf naar www.globalsociety.be. Wij vernemen dat graag met een mail naar info@globalsociety.be

Voor wie nog meer discussiestof wil, surf naar het boek op deze site en lees deel 1 ‘Hoe behouden we de aarde?'

Dit eerste deel van PALAbrief 1 verscheen als opinie in De Standaard op 11 maart 2003

 

 

Lees ook