Home

Globalisering, nog altijd…

Het begrip globalisering is aan een ietwat curieuze revival bezig. Het duikt dikwijls op in de zoektocht naar het waarom van de winst van Trump, van de Brexit of van de opkomst van populisme in nog andere landen.

Zo (her)ontdekken velen het fenomeen van een slechte mondialisering, en vooral het bijbehorende verschijnsel dat grote delen van de bevolking machteloos in de buitenbaan van de economie belanden. Ze gaan er op achteruit qua goede jobs, inkomen, bestaanszekerheid, welzijn, publieke voorzieningen, sociale zekerheid. Ze zijn en/of voelen zich in de steek gelaten door overheden, samenleving en politiek. Of ze vrachtwagenchauffeur of landbouwer zijn, werken voor ING of werk zoeken, actief zijn in de bouw, software of andere sectoren, velen voelen zich overgeleverd aan een economie die financiële belangen ver voorrang geeft boven hun aanspraken op fair inkomen, leefbaar werk of jobzekerheid.

Een slechte mondialisering

Dat is niet alleen een gevoel, dat is vaak heel reëel. We hebben al enkele decennia te maken met een heel onevenwichtige mondialisering. Die weet wereldwijde en afdwingbare rechten te schenken aan geld, en aan goederen en diensten, om vrij de wereld rond te gaan. Maar de rechten van de mensen, van de werknemers, van de samenleving en haar publieke goederen, of van de aarde en haar vele levensbelangrijke ecosystemen, die zijn veel minder of zelfs niet beschermd.

Het is dus meer dan belangrijk om een goede kijk te krijgen op wat de wereld overkomt, om te weten wat dat is: globalisering. En daarvoor zelfs bijna volledig terug te grijpen naar de kenmerken en de kernprincipes ervan zoals ze al in De antwoorden van het antiglobalisme werden onderscheiden.

We sommen ze hier graag op - al is het voor een goed begrip best wat tijd te investeren in het lezen van de volledige bijdrage op pala.be:
De globalisering is natuurlijk technologisch, financieel en economisch. Maar zij is ook sociaal, ecologisch en politiek. Meer nog, ze is tevens militair, cultureel, ideologisch en filosofisch. Vier belangrijke kernprincipes vinden we terug. Er is de privatisering van grote delen van de economie en de toenemende private toe-eigening van alle materiële hulpbronnen. Er is de liberalisering of vrijmaking van alle handelsverkeer en misschien vooral van het kapitaalverkeer. Er is de deregulering of het afschaffen van veel regelgeving. En verder er is het kortetermijnwinstdenken.

Lees het volledige artikel Globalisering. Wat is dat nu? - klik hier

Dirk Barrez - hoofdredacteur van PALA.be en auteur van het pas verschenen boek Transitie. Onze welvaart van morgen


Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier