Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Club van Rome – van Grenzen aan de groei - wordt 50 jaar

  25 september 2018 Meest bekend is de Club van Rome van De grenzen aan de groei , een rapport uit 1972 dat toen al accuraat de ...

 2. Come On! is het jongste rapport van de Club van Rome

  12 september 2018 Het jongste rapport van de Club van Rome is opgehangen aan de diverse betekenissen van Come On! ... en waarschuwingen uit het oorspronkelijke boek De grenzen aan de groei gelden nog altijd. Ons model botst steeds erger op ...

 3. Hoe zit dat dan met groei in een duurzame economie?

  ... nu snel overschakelen naar een duurzame economie die de ecologische planetaire grenzen weet te respecteren. Maar hoe zit het dan met economische groei ...

 4. 2052 vertelt hoe stom mensen volgende 40 jaar zullen zijn

  ... “Misschien helpt het als ik vertel hoe stom mensen de volgende decennia zullen zijn.” Jorgen Randers maakte deel uit van de ... line-up van de Club van Rome die het rapport Grenzen aan de Groei publiceerde in 1972. In 2012, vier decennia later, schreef ...

 5. ESSAY We lopen de tsunami tegemoet: over het einde van de groei

  20 februari 2012 De these van Richard Heinberg is kort en kernachtig: het is gedaan met de ... groei zoals we die gekend hebben, hoog tijd om ons aan te passen. Vandaar de titel van zijn boek ‘Het einde van de groei’. Een ... opstapelen, en dat de economie onmogelijk de ecologische grenzen van onze planeet kan blijven overschrijden. Maar hij argumenteert zo ...

 6. Geen krommere meetlat dan het bruto nationaal product (bnp)

  ... Dat geldt zeker nu we fundamentele ecologische grenzen moeten eerbiedigen en tegelijk de aanspraak van iedereen op welvaart en welzijn verzekeren. ...

 7. De toekomst is ecologisch, sociaal, democratisch

  27 september 2016 Dit is de inleiding van TRANSITIE. Onze welvaart van morgen het nieuwe Pala boek ... beantwoorden. Onze economie doorboort de ecologische grenzen Vooreerst is er de vervelende waarheid dat onze mondiale economie, ...

 8. 61. De wereld van vandaag en morgen. Waar staan we in 2015?

  ... 2008 Ik ben geen futuroloog en wil zeker niet de indruk wekken de toekomst te kunnen voorspellen. Daarom is het misschien ... uitoefent op de natuur, alsof onze economie niet binnen de grenzen van onze aarde moet opereren. Het is best dat we begrijpen dat ...

 9. De welvaart herverdelen? Een heel beperkt, achterhaald en zelfs misleidend concept

  ... dat hun ontzetting vergezeld geraakt van het voorstel om de welvaart in de wereld beter te verdelen. Die kijk is niet onjuist maar wel ... hun welvaartssystemen doorbreken de planetaire ecologische grenzen. Meest bekend is de onhoudbaarheid van een energiesysteem dat steunt op ...

 10. Ontwikkelings- en milieuwereldje moeten uit hun cocon

  ... , bol van dure modewoorden, bekroop me meer dan eens de neiging om de deelnemers te vragen in welke mate zij elkaar nog begrepen. ... welvaart voor iedereen zonder dat we daarbij ecologische grenzen overschrijden. Een tijdige transitie naar die ... toebedelen is nuttig en noodzakelijk. Dat instituties aan territoriumdrift gaan leiden en vooral de grotere verbanden en oplossingen ...

Pagina's