Home

Op Pala gepubliceerde delen uit het boek TRANSITIE

Dit is een overzicht van de hoofdstukken en gedeelten uit het boek TRANSITIE. Onze welvaart van morgen die op de Pala website zijn gepubliceerd 

De toekomst is ecologisch, sociaal, democratisch - Pala 27-9-2016 - inleiding van het boek TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.9-14

Als ratten in de val. De rol van transitie - Pala 30-9-2014. Deze tekst vormde de basis voor de inleiding van het boek TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.9-14

hoofdstuk 4 'Satellietvlucht langs de planetaire grenzen' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.31-41 is verwerkt in de 9-delige artikelreeks PLANETAIRE GRENZEN, voorafgegaan door een inleiding
Planetaire grenzen en politiek: moeilijk, moeilijker, moeilijkst - PLANETAIRE  GRENZEN - INLEIDING
Staat ons ruimteschip aarde in brand? Klimaatverandering - PLANETAIRE  GRENZEN 1
Hoe behouden we dieren en planten? Biodiversiteit - PLANETAIRE GRENZEN 2 
Geknoei met biochemische kringlopen - PLANETAIRE GRENZEN 3 
Verzuurde oceanen - PLANETAIRE GRENZEN 4 
Moet er nog aarde zijn? Grondgebruik - PLANETAIRE GRENZEN 5 
Zoet water - PLANETAIRE GRENZEN 6 
Nog planetaire grenzen: ozon, chemische verontreiniging, aerosols - PLANETAIRE GRENZEN 7 
Massavernietigingswapens - PLANETAIRE GRENZEN 8

hoofdstuk 7 'Hoe meten we duurzame welvaart en welzijn?' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.49-53 is verwerkt in de 4-delige artikelreeks HOE DUURZAAMHEID METEN?
Hoe duurzaamheid meten 1 - Geen krommere meetlat dan het bruto nationaal product (bnp)
Hoe duurzaamheid meten 2 - Welvaart en welzijn anders meten graag: IHD, ISEW en GPI 

Hoe duurzaamheid meten 3 - En wat vertelt de ecologische voetafdruk? 
Het vierde artikel met een pleidooi voor het aardegebruiksrecht is gebaseerd op hoofstuk 9 'Een ecologische en sociale economie: de kern van transitiedenken' p.62-63.
Hoe duurzaamheid meten 4 - Het perfecte dilemma? Ofwel de planeet, ofwel de mensen? 

Hoe zit dat dan met groei in een duurzame economie?
gebaseerd op hoofdstuk 14 'Het verhaal van de stationaire economie is onaf' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.89-92

Herexamen voor transitiewetenschappers 
gebaseerd op hoofdstuk 15 'Het verhaal van de stationaire economie is onaf' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.93-94

Hoe van klein verzet naar groot verzet van duurzame economie?
gebaseerd op hoofdstuk 18 'Van experiment tot systeem: moeilijk voor samenleving, bedrijven en overheid' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.105-110

De cruciale rol van overheden voor een welvarende toekomst
gebaseerd op het het deel 'Nooit zonder de overheid' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.113-116

Thema: 

Lees ook