Home

Op Pala gepubliceerde delen uit het boek TRANSITIE

Dit is een overzicht van de hoofdstukken en gedeelten uit het boek Barrez Dirk, TRANSITIE. Onze welvaart van morgen die op de Pala website zijn gepubliceerd. Soms wordt gelinkt naar de originele Pala publicaties die als basis dienden voor gedeelten van het boek.

De toekomst is ecologisch, sociaal, democratisch - Pala 27-9-2016 - inleiding van het boek TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.9-14

Als ratten in de val. De rol van transitie - Pala 30-9-2014. Deze tekst vormde de basis voor de inleiding van het boek TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.9-14

Hoofdstuk 3 'Welkom in de nieuwe wereld vol onvoorspelbaarheid en chaotisch gedrag' is grotendeels gebaseerd op Globalisering en chaos. Het is chaos natuurlijk, openingslezing van de Lezingencyclus 2006-2007 ‘Studium Generale’ over Orde en Chaos aan de Universiteit Antwerpen. 

Hoofdstuk 4 'Satellietvlucht langs de planetaire grenzen' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.31-41 is verwerkt in de 9-delige artikelreeks PLANETAIRE GRENZEN, voorafgegaan door een inleiding
Planetaire grenzen en politiek: moeilijk, moeilijker, moeilijkst - PLANETAIRE  GRENZEN - INLEIDING
Staat ons ruimteschip aarde in brand? Klimaatverandering - PLANETAIRE  GRENZEN 1
Hoe behouden we dieren en planten? Biodiversiteit - PLANETAIRE GRENZEN 2 
Geknoei met biochemische kringlopen - PLANETAIRE GRENZEN 3 
Verzuurde oceanen - PLANETAIRE GRENZEN 4 
Moet er nog aarde zijn? Grondgebruik - PLANETAIRE GRENZEN 5 
Zoet water - PLANETAIRE GRENZEN 6 
Nog planetaire grenzen: ozon, chemische verontreiniging, aerosols - PLANETAIRE GRENZEN 7 
Massavernietigingswapens - PLANETAIRE GRENZEN 8

Hoofdstuk 7 'Hoe meten we duurzame welvaart en welzijn?' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.49-53 is verwerkt in de 4-delige artikelreeks HOE DUURZAAMHEID METEN?
Geen krommere meetlat dan het bruto nationaal product (bnp) - Hoe duurzaamheid meten 1
Welvaart en welzijn anders meten graag: IHD, ISEW en GPI - Hoe duuurzaamheid meten 2

En wat vertelt de ecologische voetafdruk? - Hoe duurzaamheid meten 3 
Het vierde artikel van deze reeks met een pleidooi voor het aardegebruiksrecht is gebaseerd op hoofstuk 9 - zie verder bij hst.9

Hoofdstuk 8 'Op weg naar een duurzame economie' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen is bewerkt tot het eerste artikel van de vierdelige reeks WAAR MOET HET NAARTOE?
Op weg naar een duurzame economie - Waar moet het naartoe 1

Hoofdstuk 9 'Een ecologische en sociale economie: de kern van transitiedenken' p.58-66 vormt de basis voor de bijdragen 2 t/m 4 van de artikelreeks WAAR MOET HET NAARTOE?
Ecologisch duurzame schaal - Waar moet het naartoe 2
Rechtvaardige aanspraken in een menselijke samenleving - Waar moet het naartoe 3
Architectuur van een duurzame economie - Waar moet het naartoe 4

P.62-63 van hoofdstuk 9 'Een ecologische en sociale economie: de kern van transitiedenken' is verwerkt tot het vierde artikel van de reeks HOE DUURZAAMHEID METEN? - zie ook hoger onder hst.7
Het perfecte dilemma? Ofwel de planeet, ofwel de mensen? - Hoe duurzaamheid meten 4 

Het artikel Hoe zit dat dan met groei in een duurzame economie? is gebaseerd op hoofdstuk 14 'Het verhaal van de stationaire economie is onaf' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.89-92

Het artikel Herexamen voor transitiewetenschappers  is gebaseerd op hoofdstuk 15 'Het verhaal van de stationaire economie is onaf' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.93-94

Het artikel Hoe van klein verzet naar groot verzet van duurzame economie? is gebaseerd op hoofdstuk 18 'Van experiment tot systeem: moeilijk voor samenleving, bedrijven en overheid' uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.105-110

Het artikel De cruciale rol van overheden voor een welvarende toekomst is gebaseerd op het gedeelte 'Nooit zonder de overheid' in datzelfde hoofdstuk 18 uit TRANSITIE. Onze welvaart van morgen p.113-116

Thema: 

Lees ook