Home

Hoe van klein verzet naar groot verzet van duurzame economie?

Er wacht onze samenleving een fantastische maar zware transitie-opdracht: hoe geraken we van het experiment en het kleine verzet in het grote verzet van een duurzame economie en samenleving? … Dat was de invalshoek voor de presentatie van het nieuwe PALA Transitie boek op de festivaldag van het TransitieNetwerk Middenveld op 28 oktober. Er volgen reflecties uit het middenveld en discussie. ABVV en beweging.net vonden zich alvast in het idee van een sociaalecologisch pact.

Het zijn cruciale vragen. Hoe realiseren we de transitie naar een economie en samenleving die op duurzame wijze welvaart en welzijn voor iedereen weet te bieden? Hoe scheppen de burgers en hun vele middenveldorganisaties de grootst mogelijke vrije ruimte om de meest duurzame alternatieven te verbeelden, ermee te experimenteren en te innoveren? Hoe maken we er snel overtuigende en bloeiende niche-alternatieven van? Om ze dan vliegensvlug te vermenigvuldigen en op te schalen, en zo tot werkelijk nieuwe systemen te komen die de oude systemen tijdig kunnen vervangen?

Onder andere volgende passages uit Transitie. Onze welvaart van morgen kunnen de discussie stimuleren:

"Vandaag worden weliswaar heel veel initiatieven genomen vanuit de samenleving en ook vanuit haar georganiseerde maatschappelijke middenveld. Maar ze groeien ruim onvoldoende door of ze vermenigvuldigen en verspreiden zich veel te traag of zelfs niet. Daardoor groeien ze niet uit, en in elk geval niet tijdig, tot nieuwe praktijken en regimes. Het gevolg daarvan is dat ze geen werkelijk systemische alternatieven bieden voor zovele systemen die vandaag falen op sociaal, ecologisch, democratisch en/of economisch vlak (...)

Alle voedselteams samen maken geen andere landbouw- en voedseleconomie, alle wereldwinkels samen geen systemische eerlijke handel, alle repaircafés samen geen circulaire economie. Daarmee is in geen geval gezegd dat voedselteams, wereldwinkels of repaircafés geen waarde en geen nut zouden hebben, wel dat ze geen transitievermogen hebben zoals ze nu functioneren. (...)

Ook dat is echter geen onwrikbare wet, want er zijn gelukkig uitzonderingen. We weten al van het snelle oprukken van de burgerenergiebeweging in Duitsland... "

Naar een sociaalecologisch pact. ABVV, beweging.net en BBL over Transitie boek

Over het boek, en in het bijzonder over hoe aan een duurzame economie en samenleving geraken, reflecteerden dan voorzitter Bond Beter Leefmilieu Vera Dua, voorzitter beweging.net Patrick Develtere en directeur Studiedienst Vlaams ABVV Philippe Diepvents. Ze gingen vervolgens in gesprek met auteur Dirk Barrez, en daarna ook met de zaal.

Opvallend was de uitdrukkelijke aandacht van zowel Philippe Diepvents als Patrick Develtere voor het voorstel in het boek van een sociaalecologisch pact, een idee dat voor het eerst werd geformuleerd in Van eiland tot wereld (2008). Hun volledige reflecties zijn te lezen op PALA.be, we geven hierna alvast de uitnodigende inleidingen. Ook Vera Dua ging er dieper en heel constructief op in. Door een drukke agenda en omdat ze er op staat dat haar uitgeschreven bijdrage ‘af’ moet zijn, komt deze wat later. We kijken ernaar uit.

Intussen is het alvast interessant om zien hoe de geesten rijpen rond het idee van een sociaalecologisch pact. Wellicht een concept om verder rond samen te werken. (db)

Transitie naar een duurzame groei – Patrick Develtere

Naar aanleiding van het lezen van het boek Transitie. Onze welvaart van morgen lijkt voor Patrick Develtere - voorzitter beweging.net - de centrale vraag die het maatschappelijk middenveld en het beleid zich moeten stellen: hoe zien we de alternatieven uit de samenleving en het middenveld uitgroeien tot werkelijk nieuwe systemen die mee de duurzame samenleving en economie van de toekomst uitmaken... zoals in het verleden is gebeurd met onder andere mutualiteiten, vakbonden en andere realisaties van de werknemersbeweging?

Klik hier om de volledige reflectie te lezen van Patrick Develtere. Ze handelt over het belang van inspirerende ideeën en van bewegingen, over allianties die transitie kunnen versnellen en over een transitie die zowel ecologisch als sociaal moet zijn: vandaar het belang van een sociaalecologisch pact.

Werk maken van een transitiepact. Reflectie op ‘Transitie. Onze welvaart van morgen’ – Philippe Diepvents

“Sociale verworvenheden verdedigen is belangrijk, maar volstaat niet. Om mensen in beweging te krijgen, moeten we ons eigen beeld van een rechtvaardige transitie uitdragen, verder verfijnen en vertalen in concrete acties.”
Deze zinnen zouden misschien uit het nieuwe boek van Dirk Barrez Transitie. Onze welvaart van morgen kunnen komen, maar dat is niet zo. Ze komen uit de goedgekeurde congrestekst van het Vlaams ABVV uit 2014. Misschien is het voor sommigen verrassend om te horen dat een vakbond hiermee bezig is. Toch is het zo.

Klik hier om de volledige reflectie te lezen van Philippe Diepvents, over de groeiende vakbondspraktijk inzake sociaalecologische economie en frontvorming met het brede middenveld, over de noodzaak voor vakbond en milieubeweging om elkaars corebusiness te omarmen, en om te werken aan een transitiepact.
 

Wil u ook meespreken over transitie? Bestel het boek TRANSITIE. Onze welvaart van morgen voor slechts € 17 i.p.v. 19,95 en verzending inbegrepen klik hier

Uw doordachte reacties zijn heel welkom op het emailadres infoATpala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Lees ook

Organisatie achter transitiefestivals is niet meer… transitienood blijft

Meest bekend is TransitieNetwerk Middenveld voor drie succesvolle Transitiefestivals, meest belangrijk is zijn toekomstbeeld voor een duurzame samenleving. Nu TNM verdwijnt, overschouwen we zijn betekenis. Nuttig want samenleving, politiek en econonomie worstelen met tal van manke systemen: de nood aan transitie is groter dan ooit.