Home

Zoet water

PLANETAIRE GRENZEN 6

Er is wellicht maar heel moeilijk iemand te vinden die het belang van water niet hoog inschat. Zonder zoet water is immers geen menselijk leven en geen samenleving mogelijk. Maar ook hier rukken we op richting rode zone.

Niemand houdt het lang vol zonder drinkbaar water.
Ook andere dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen en persoonlijke verzorging vereisen zuiver water. Het is niet voor niets dat net het gebrek aan water de grootste ziekmaker én doder is op onze wereld.
Zoet water is essentieel voor de productie van ons voedsel. Zonder de aanvoer van enorme waterhoeveelheden is veel landbouw onmogelijk.
Ook de industrie verbruikt steeds meer zoet water en is zelfs de snelst groeiende verbruiker.

Een kwart van de stroomgebieden valt voortijdig droog

Het is dus essentieel dat de zoetwaterkringloop niet in de problemen komt. Vanzelfsprekend is dat niet. Een studie uit 2007 schat dat een kwart van de stroomgebieden droogvalt voor het water de oceanen kan bereiken. Op tal van plaatsen worden de watervoorraden te veel aangesproken en geraken ze uitgeput.

Zowel van het grondwater als van het oppervlaktewater van meren en rivieren wordt te veel verbruikt. De gevolgen laten zich raden. Het niveau van het grondwater daalt drastisch, meren en rivieren drogen uit.

Met de waterkringloop rukken we dus ook al op richting rode zone. Het is nog een planetaire grens die voor velen al te dichtbij komt, of zelfs is overschreden.

Dirk Barrez - hoofdredacteur Pala.be


Deze bijdrage is gebaseerd op Barrez Dirk, TRANSITIE. Onze welvaart van morgen, p.39, voor meer info en kopen klik hier

Lees volgend artikel PLANETAIRE GRENZEN 7

Vind alle bijdragen via dit overzicht van de artikelreeks PLANETAIRE GRENZEN 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook