Accueil

Braindrain medisch personeel doet onderwijsinspanning te niet

De VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, UNESCO, vraagt deze week wereldwijd aandacht voor een basismensenrecht en bovendien één van de acht Millenniumdoelstellingen: onderwijs voor iedereen. Het gebrek aan voldoende leerkrachten om de groeiende schoolbevolking op te vangen, laat zich vooral in Afrikaanse landen sterk voelen. Maar anderzijds kampen landen in Zuidelijk Afrika met een toenemende braindrain van hoogopgeleid medisch personeel. In Zambia bijvoorbeeld is de toestand extra nijpend. Elk jaar verlaten dokters, verpleegkundigen en vroedvrouwen het land om een beter betaalde job te zoeken in Zuid-Afrika, Europa of de VS. Omdat ook aids zware ravages aanricht onder het medisch personeel luidde Sylvia Masebo, minister van Gezondheidszorg, begin april de alarmbel. Achtduizend verpleegkundigen zijn er te kort. Vele ziekenhuizen in rurale streken draaien op niet eens de helft van hun normale capaciteit. Het medisch personeel wordt onderbetaald en moet het stellen met slecht uitgebouwde infrastructuur en gebrek aan medicijnen. Toch had de regering beterschap beloofd in het strategisch plan voor basisgezondheidszorg 2006-2010. Het budget gaat alvast in stijgende lijn en sinds 1 april kunnen inwoners van landelijke gebieden gratis terecht in lokale ziekenhuizen. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij de schuldkwijtschelding aan Zambia. Maar er lijkt méér nodig te zijn om de braindrain te stoppen en de gevolgen van aids op te vangen.

Wereldgezondheidsdag 2006:
http://www.who.int/dg/lee/speeches/2006/world_health_day_lusaka/en/

Braindrain gezondheidswerkers in jaarrapport 2006 WHO:
http://www.who.int/whr/2006/06_chap5_en.pdf

Education for All (UNESCO):
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46955&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Regio's: 

Lees ook

De plannen van Unesco, ons mondiale ‘ministerie' van onderwijs, wetenschap en cultuur

Unesco bepaalde de strategie voor de komende zes jaar. Er is gekozen voor vijf prioriteiten. Allereerst is er het belang van levenslange en kwalitatieve educatie voor iedereen; daarmee hangt ook de ambitie samen van kennissamenlevingen die inclusief zijn, die niemand uitsluiten; vervolgens het mobiliseren van wetenschappelijke kennis en van een beleid van duurzame ontwikkeling; culturele diversiteit en interculturele dialoog staat al even hoog op de agenda;  en hoe omgaan met nieuwe ethische vraagstukken als vijfde prioriteit.