Home

Grote achterstand in regelen artificiële intelligentie

Unesco_Guidance-AI-education-and-research

Unesco biedt AI richtlijn
voor onderwijs en onderzoek

 

Overheden moeten snel reageren op nieuwe evoluties om het belang van iedereen te bewaken. Unesco dringt daarom bij regeringen aan op het regelen van artificiële intelligentie voor het onderwijs.

”Slechts één land met AI-regels in juli 2023”

“Terwijl ChatGPT honderd miljoen gebruikers telt in januari 2023, is er in juli 2023 nog altijd maar één land dat AI-regelgeving kent,” aldus de VN Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco).

Unesco wijst op ernstige gevolgen van het gebrek aan regels voor artificiële intelligentie (AI). De privacy van gebruikers blijft onbeschermd en het onderwijs is in hoge mate onvoorbereid om ermee om te gaan.

Niet gewacht op de AI-hype

De organisatie heeft recht van spreken, ze heeft niet op de AI-hype gewacht.

Al in 2019 publiceerde ze de Beijing Consensus on Artificial Intelligence in Education, het resultaat van de conferentie ‘Planning education in the AI era: Lead the leap’.

In november 2021 volgde de Unesco Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Alle 193 VN-lidstaten hebben die trouwens ondertekend. Die aanbeveling van eind 2021 geeft heel praktisch 11 domeinen aan waarvoor beleid nodig is.

Nieuwe septemberrichtlijn voor AI in onderwijs en onderzoek

Na een uitleg over wat artificiële intelligentie is, gaat de nieuwste Unesco richtlijn van 7 september 2023 onder andere in op de gevaren van AI voor belangrijke menselijke waarden.

Vervolgens pleit ze voor zeven sleutelstappen die regeringen moeten zetten om AI te reguleren.

Unesco pleit ook om AI slechts te gebruiken vanaf de leeftijd van 13 jaar en om leerkrachten te trainen.

De richtlijn behandelt ook nog het beleidskader, het faciliteren van creatief AI gebruik en wat AI kan betekenen voor de toekomst van onderwijs en onderzoek. De online vindplaatsen van deze document staan hieronder.

Dirk Barrez

Bronnen

Unesco 7 september 2023 | Governments must quickly regulate Generative AI in schools
Of vind rechtstreeks het Unesco document: Guidance for generative AI in education and research

Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence | Unesco november 2021
Of vind rechtstreeks deze Recommendation

Beijing consensus on artificial intelligence and education | Unesco 16-18 mei 2019

AI: Unesco mobilizes education ministers from around the world for a co-ordinated response to ChatGPT | Unesco 26 mei 2023

Regio's: 

Lees ook

Van zogenaamde ‘sociale media’ tot AI, argeloosheid is de rode draad

OpenAI blog Governance of superintelligence

Ineens lijkt artificiële intelligentie overal terwijl ze eigenlijk al decennia in opmars is. Maar er vindt inderdaad een versnelling plaats. En argeloosheid daarover kunnen we maar beter missen, zeker nu zelfs de bazen van OpenAI, Alphabet en Microsoft regulering vragen: alsof Exxon in 1965 zou vragen om een klimaatakkoord.