Accueil

Europees Sociaal Forum: zoektocht naar meer vakbondssamenwerking en naar vrede

Van 4 tot 7 mei hebben enkele tienduizenden Europeanen het Europees Sociaal Forum in Athene vorm gegeven. De Belgische vakbonden ACV en ABVV behoren er tot de meest actieve en zijn, anders dan vele andere vakbonden, aanwezig met heel wat militanten. Ze hebben gepleit voor een sterke Europese vakbondswerking. Die is broodnodig om een Europese sociale dialoog af te dwingen. Om de internationale samenwerking tussen vakbondsmilitanten te stimuleren is er in Athene een nieuwe website voorgesteld: www.unions-whoswho.eu. Dit moet een databank worden om snel contacten tot stand te brengen tussen Europese vakbondsmensen.
De slotverklaring van de aanwezige bewegingen op het Forum verzuimt niet hun recente successen te belichten. Ook is beslist om van de laatste week van september een vredesactieweek te maken, o.a. tegen de dreigende oorlog tegen Iran en voor de militaire terugtrekking uit Irak en Afghanistan.

www.unions-whoswho.eu
verklaring van het vierde Europees Sociaal Forum http://athens.fse-esf.org/workgroups/press-office/declaration-of-the-assembly-of-the-movements-of-the-4th-european-social-forum?set_language=en

Regio's: 
Thema: 

Lees ook