Accueil

Fraude bij de Verenigde Naties

De Verenigde Naties hebben opnieuw te kampen met talrijke fraudeschandalen. Chrisopher Burnham, ondersecretaris-generaal voor Management en Bestuur, zei vorige week op een persconferentie niet uit te sluiten dat de nieuwe fraudegevallen in de "tientallen miljoenen dollars" lopen. De VN onderzoekt momenteel 200 meldingen van fraudezaken. Als gevolg van de nieuwe ‘klokkenluidersregeling’, die er kwam na het schandaal met het Iraakse olie-voor-voedselprogramma, dreigen nog meer onfrisse zaken aan het licht te komen. Werknemers, ingehuurde bedrijven en adviseurs worden nu aangemoedigd corruptie binnen de VN aan het licht te brengen. De nieuwe regeling vrijwaart de klokkenluiders van represailles.
De nieuwe fraudegevallen doen zich voor op de afdelingen ‘management’ en ‘vredesoperaties’. Op grond van vooronderzoek zijn acht functionarissen met betaald verlof gestuurd. Dat is de normale procedure en betekent nog niet dat de ze zich ook echt schuldig hebben gemaakt aan fraude. De explosieve stijging van de kosten voor vredesmissies deden ook de verspilling en corruptie fors toenemen.

Artikel   

Regio's: 
Thema: 

Lees ook