Accueil

Geweld tegen meisjes centraal thema op VN-Vrouwenconferentie

8 maart staat in het teken van vrouwenrechten. Overal ter wereld komen vrouwen op straat om aandacht te vragen voor de vaak schrijnende situaties waarin vrouwen nog steeds moeten (over)leven. In New York komt elk jaar rond die tijd de VN-Commission on the Status of Women (CSW) bijeen, dit jaar van 26 februari tot 9 maart voor de 51ste zitting. Veel media aandacht krijgt deze VN-bijeenkomst in het kader van ECOSOC, de Sociaal-Economische Raad, meestal niet. Toch staan er belangrijke kwesties op de agenda. De CSW,  bestaande uit 45 leden met een vierjarig mandaat, moet toezien op de vooruitgang die de VN-lidstaten maken in de strijd tegen discriminatie van vrouwen. Sinds 1979 is er een juridisch kader: de Convention for the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW), die ondertussen door 182 lidstaten werd geratificeerd. Ondanks de onmiskenbare vooruitgang die de voorbije jaren werd geboekt, o.a. inzake de levensverwachting van vrouwen, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en vertegenwoordiging in parlementen, blijft discriminatie bestaan. In haar voorbereidende rapport voor 2007 stelt de CSW vast dat het geweld tegen meisjes bijna overal ter wereld toeneemt. Ook op het voorbije World Social Forum in Nairobi vroegen vrouwengroepen aandacht voor dit zwaar onderschatte probleem, vooral dan in de conflictgebieden van Afrika, waar verkrachting almaar meer als oorlogswapen wordt gehanteerd. Maar ook in de geïndustrialiseerde wereld zijn meisjes vaak het slachtoffer van geweld binnen het gezin of worden ze gedwongen te werken in de seksindustrie. Recente cijfers uit Groot-Brittannië tonen aan dat bijna 45% van de vrouwen ooit te maken kreeg met partnergeweld en dat 5% van de +16-jarigen werd verkracht. Tweederde van de bevolking van vluchthuizen bestaat er uit minderjarige meisjes. Genitale verminking van meisjes is een ander probleem dat in sommige landen bijna onbespreekbaar is, net als gearrangeerde huwelijken, omdat het als onderdeel van een eeuwenoude traditie wordt beschouwd. Vrouwengroepen die hiertegen in het verzet gaan, krijgen te maken met intimidaties, maar laten hun stem steeds luider weerklinken. Zeker op 8 maart.

UN WomenWatch UN Division for the Advancement of Women
http://www.un.org/womenwatch/daw/ en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
Women UNlimited blogging the Commission on the Status of Women
http://statusofwomen.wordpress.com/

Regio's: 

Lees ook

Wanneer is de eerste Grote Footprint-herdenking, in 2162?

Indrukwekkend was de grote slavernij-herdenking: goede woorden, mooie beelden, indringende zang en natuurlijk het onderkennen van de vreselijke geschiedenis die onze voorouders hebben veroorzaakt. Met ongekend leed en negatieve gevolgen tot vandaag: de 'doorwerking' zoals het terecht werd genoemd. Wanneer herdenken we dan de 'Footprints' van de rijken?