Home

De Landgenoten blijft ver onder ambities volgens CoopWijzer

De coöperatie De Landgenoten, opgericht in april 2014, wil bioboeren verzekeren van grond en duurzame landbouw bevorderen. Pala deelt dit doel volledig. De oprichtende organisaties, ontzettend veel media-aandacht en goodwill gaven haar alle kansen. Maar de realisaties tot nu ontgoochelen. Het is hopen op beterschap.

Met slechts 17 hectare grond
ontgoochelt De Landgenoten

De ambitie van De Landgenoten was om zo snel mogelijk te groeien naar 100 hectare waardoor ze met de huuropbrengst de werking volledig autonoom zou kunnen financieren. Dat is eigenlijk een beperkt streven, zeker als je de volledige lijst van oprichtende organisaties bekijkt in de CoopWijzer.

Om het CoopWijzer rapport
gratis te bestellen klik hier

De werkelijkheid draait heel anders uit. Eind 2018, al vrijwel vijf jaar verder, gaat het om slechts 17 hectare. CoopWijzer kan – overigens samen met verantwoordelijken van oprichtende lidorganisaties - niet anders dan vaststellen dat de zelfs bescheiden startambities helemaal niet wordt gehaald.

Het kleine Vlaanderen telt toch 620.000 hectare landbouwgrond (2016). Het is voor discussie vatbaar hoeveel procent men zou moeten beheren als gemeengoed en reserveren voor biologische landbouw om impact te hebben. Is dat 5 of 10%? Is het 15% of nog meer? Boven elke twijfel staat dat 17 hectare onooglijk laag is in verhouding tot het door De Landgenoten gestelde doel. Het is zelfs rampzalig weinig in verhouding tot de beperkte 7367 hectare die al biologisch zijn (2017).

Hopen op beterschap want vandaag is
dit geen hefboom voor duurzame landbouw

Extra erg is dat deze CoopWijzer zo ook op andere vlakken rood kleurt. Want met amper 17 hectare kunnen de sociale en ecologische oogmerken evenmin worden waargemaakt.
De Landgenoten is, op enkele gelukkige uitzonderingen na, geen steunpilaar voor bioboeren die grond nodig hebben voor de uitbouw van een leefbaar landbouwbedrijf.
Evenmin vormt ze nu een reële hefboom voor de samenleving om grond te verankeren ten dienste van bioboeren en een agro-ecologische landbouw.

En dus moet dit vandaag de spijtige conclusie zijn: alhoewel het een op Vlaams niveau werkende organisatie is, opgericht door tal van landelijk werkende organisaties, heeft ze op dit ogenblik geen enkele echte transitiekracht.

Gecontacteerd door CoopWijzer, laat de coöperatie weten daar werk van te maken. Als dat werkelijkheid wordt, zullen we dat graag rapporteren.

Het volledige rapport met alle cijfers en gegevens, en met nog meer bedenkingen over o.a. informatieverschaffing, inkomensstromen, structuren en aanpak is hier gratis te bestellen. U ontvangt het rapport onmiddellijk per mail.

Lees ook