Home

De Landgenoten

Publicatiedatum: 
vrijdag 1 februari 2019

Scrol naar onder om
CoopWijzer De Landgenoten
gratis te bestellen

De coöperatie De Landgenoten, opgericht in april 2014, wil bioboeren verzekeren van grond en duurzame landbouw bevorderen. Pala deelt dit doel volledig. De oprichtende organisaties, veel media-aandacht en goodwill gaven haar alle kansen. Maar de realisaties tot nu ontgoochelen. Het is hopen op beterschap.

Met slechts 17 hectare grond blijft
De Landgenoten ver onder de ambities

De Landgenoten ambieerde om snel te groeien naar 100 hectare om met huuropbrengsten de werking volledig te financieren. Dat was een beperkt streven als je de lijst van oprichtende organisaties bekijkt in de CoopWijzer.

De werkelijkheid is heel anders. Eind 2018, vrijwel vijf jaar verder, gaat het om slechts 17 hectare. CoopWijzer kan, overigens samen met verantwoordelijken van oprichtende lidorganisaties, enkel vaststellen dat de zelfs bescheiden startambities helemaal niet wordt gehaald.

Vlaanderen telt 620.000 hectare landbouwgrond (2016). Het is voor discussie vatbaar hoeveel procent men zou moeten beheren als gemeengoed en reserveren voor biologische landbouw om impact te hebben. Is dat 5 of 10%? Is het 15% of nog meer? Vast staat dat 17 hectare onooglijk laag is in verhouding tot het gestelde doel. Het is zelfs rampzalig weinig in verhouding tot de beperkte 7367 hectare die al biologisch zijn (2017).

Hopen op beterschap want vandaag is
dit geen hefboom voor duurzame landbouw

Extra erg is dat deze CoopWijzer zo ook elders rood kleurt. Met 17 hectare kunnen de sociale en ecologische oogmerken evenmin worden waargemaakt. De Landgenoten is, op enkele gelukkige uitzonderingen na, geen steunpilaar voor bioboeren die grond nodig hebben voor een leefbaar landbouwbedrijf. Evenmin vormt ze nu een reële hefboom voor de samenleving om grond te verankeren ten dienste van bioboeren en een agro-ecologische landbouw.

Dus moet dit de spijtige conclusie zijn: alhoewel het een op Vlaams niveau werkende organisatie is, opgericht door tal van landelijk werkende organisaties, heeft ze nu geen enkele echte transitiekracht. Gecontacteerd door CoopWijzer laat de coöperatie weten daar werk van te maken. Als dat zo is, zullen we dat graag rapporteren.

Het volledige rapport met alle cijfers en gegevens, en met nog meer bedenkingen over o.a. informatieverschaffing, inkomensstromen, structuren en aanpak is  hieronder gratis te bestellen. U ontvangt het rapport onmiddellijk per mail.

Raadpleeg hier de andere Coopwijzer rapporten