Home

Scherpstellen | "Bankiers zijn geen ondernemers"

“Wie een goed crisisbestendig financieel systeem wil, zal moeten innoveren met nieuwe financiële diensten en praktijken. Het zullen vooral niet-bankiers zijn die zulke alternatieven uit de grond stampen. Want zij zijn weinig belast met de oude bancaire vormen en gedachten. En ze hebben niet het nadeel van bankiers die manifest géén ondernemers zijn: in het beste geval helpen ze bedrijfsleiders om te ondernemen.

Niet-bankiers kunnen dus beter inspelen op de vele kansen om nieuwe financiële dienstenleveranciers te bouwen. Zo creëren ze een duurzaam en maatschappelijk verankerd financieel weefsel.”

Lees ook