Home

Minder internationaal geld voor hernieuwbare energie

 Burbo Bank Offshore Wind Farm UK by David Dixon

Pala wees in september 2023 op de in ademnood verkerende energietransitie. Uiterst vervelend want wind, zon en andere hernieuwbare energie vormen hét wapen in de strijd tegen klimaatverandering.

UNCTAD, dat is de Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties, vat de ademnood van die cruciale sector nu in cijfers.

UNCTAD wijst erop dat de aangekondigde nieuwe internationale projectfinancieringen in heel wat economische sectoren achteruitgaan. In de hernieuwbare energiesector daalt die financiering al twee jaar op rij, in totaal vrijwel een kwart minder. En voor het eerst sinds 2015 vermindert in 2023 ook het aantal projecten, aldus de organisatie.

Uiterst problematisch is dat minder investeringen zich inzake hernieuwbare energie veel zwaarder laten voelen omdat die sector nog volop in ontwikkeling is. Die sector in opbouw heeft uiterst veel investeringsgeld nodig om snel en systemisch de fossiele energie te vervangen.

Regeringen, nationale banken, internationale organisaties, bedrijven en samenlevingen kunnen maar best alles doen om deze desastreuze trend meteen en drastisch te keren.
Dat de hernieuwbare energiesector intussen toch nog recordcijfers laat optekenen, mag geen zand in de ogen strooien. Die groei steunt op de investeringen in de jaren daarvoor. (db)

Bron

Unctad, Investment Trends Monitor Issue 46, januari 2024

Zie ook het hoofdartikel China, India, VS? Waar trekt geld naartoe? | Pala 25-1-2024

Foto  Burbo Bank Offshore Wind Farm UK by David Dixon | Wikimedia Commons

Regio's: 

Lees ook