Home

7de Mondiale Forum voor Circulaire Economie

World Circular Economy Forum 2023

Hoe een nieuwe economie, bedrijven en jobs creëren? Dat is de ambitie van het zevende World Circular Economy Forum in Finland.

Het begrip circulaire economie klinkt velen nog als nieuw in de oren. Toch is het dat lang niet. Dat het World Circular Economy Forum reeds aan de zevende editie toe is – het eerste was in 2017 – wijst daar al op. Maar reeds veel langer begon het begrip baan te maken. De eerste aanzetten dateren zelfs al uit de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw.

Een korte definitie staat in het Pala boek Transitie. Onze welvaart van morgen, p.138. Ze is meest makkelijk terug te vinden in het Pala woordenboek. Wie meer wil lezen, kan o.a. terecht bij Wikipedia, de Ellen MacArthur Foundation en de Pala artikelreeks 'betrouwbare circulaire economie' – zie onder het artikel.

Het forum zelf dan, dat kent zijn fysieke verloop in de Finse hoofdstad Helsinki van 30 mei tot 2 juni. Maar het is online vrij te volgen door alle geïnteresseerden.

Wat mag u verwachten? Als de naam van het forum niet alleen wervend is bedoeld maar de ambities getrouw weergeeft, concentreren de participanten zich tot vier dagen lang in tal van sessies op “circulaire oplossingen voor de natuur en de economie”.

Meer gedetailleerde informatie over het programma en het forum is online te vinden – zie onderaan. (db)

Bronnen
Website van het World Circular Economy Forum 2023. Of ga rechtstreeks naar het programma. Op de about pagina staat een korte uitleg over het Forum.
Meer lezen 
Pala artikelreeks BETROUWBARE CIRCULAIRE ECONOMIE - ga naar overzicht , naar de inleiding of meteen naar het eerste artikel
Circular economy in Wikipedia
Circulaire economie in Wikipedia
Circulaire economie in Pala woordenboek
The Ellen MacArthur Foundation - It’s time for a circular economy

Regio's: 
Landen: 

Lees ook