Home

Armste bevolking betaalt zwaarste tol aan corruptie

Corruptie komt in alle samenlevingen voor, waar ook ter wereld. Geen enkel land is er immuun voor, maar in arme landen is het vaak een kwestie van leven of dood. Al te vaak moeten mensen hun zuurverdiende geld uitgeven om dingen gedaan te krijgen van de overheid die eigenlijk gratis zouden moeten zijn. Tegelijkertijd groeit wereldwijd het besef bij grote lagen van de bevolking dat strijd tegen corruptie van groot belang is voor de ontwikkeling en alleen maar kans op slagen heeft als er transparantie bestaat en de misbruiken niet onbestraft blijven.
Eind vorig jaar publiceerde het in Berlijn gevestigde Transparency International (TI) de Global Corruption Barometer 2007. Het uitgebreide rapport is het resultaat van vijf jaar grondig onderzoek waarbij aan 63.000 mensen in 60 landen werd gevraagd naar hun houding tegenover corruptie en de strijd ertegen. Interessant aan de Barometer is dat een vergelijking kan worden gemaakt tussen de perceptie van corruptie bij de bevolking en de reële impact van het fenomeen op de ontwikkeling van een land zoals blijkt uit de gegevens van experts. De armste bevolkingsgroepen in Noord en Zuid, die vaak het meest van corruptie te lijden hebben, zijn ook het meest pessimistisch over de mogelijkheid om corruptie effectief te bestrijden. Een op de tien ondervraagden had het voorbije jaar persoonlijk te maken met corruptie: vooral politie, gerecht en het verkrijgen van allerlei vergunningen scoren slecht. Politieke partijen en parlementen genieten het minste vertrouwen van het publiek, religieuze instellingen en NGO's zouden het meest ‘zuiver' zijn. De regio's waar corruptie veeleer toeneemt zijn Azië en Zuidoost-Europa. In Afrika is de tendens globaal een stuk positiever. Ruim de helft van de ondervraagden vreest dat hij of zij de komende jaren met corruptie zal worden geconfronteerd.  Dat is opmerkelijk veel meer dan bij de eerste barometerpeiling (43 procent in 2003). Overal ter wereld twijfelen mensen aan de mogelijkheid van hun regering en vooral van hun gerechtelijk apparaat om corruptie efficiënt aan te pakken. Die rechtsonzekerheid treft opvallend veel meer arme bevolkingsgroepen dan rijkere, wat hun ontwikkelingskansen hypothekeert. Transparency International wil ook een betere bescherming bieden aan mensen die corruptie bestrijden.

Websites

Het volledige rapport is downloadbaar op

Transparency International en Global Corruption Barometer 2007

Anti-Corruption Day

Anti-Corruption Day webspot

Anti-Corruption Resource Centre Noorwegen

Film ‘Living with Corruption' (How to get ahead in Africa) van journalist Sorious Samura over strijd tegen corruptie in Afrika

Regio's: 

Lees ook

Van zogenaamde ‘sociale media’ tot AI, argeloosheid is de rode draad

OpenAI blog Governance of superintelligence

Ineens lijkt artificiële intelligentie overal terwijl ze eigenlijk al decennia in opmars is. Maar er vindt inderdaad een versnelling plaats. En argeloosheid daarover kunnen we maar beter missen, zeker nu zelfs de bazen van OpenAI, Alphabet en Microsoft regulering vragen: alsof Exxon in 1965 zou vragen om een klimaatakkoord.