Home

Breken ‘menselijke’ robots door?

Klik om te vergroten

Komen er nu echt mensachtige robots aan in fabrieken en het dagelijkse leven?

De jongste tijd voorspellen sommigen een versnelling in de ontwikkeling en invoering ervan, niet in het minst de voorman van Tesla.

Niet alle beloften of aankondigingen worden echter werkelijkheid. Onderzoek naar mensachtige of humanoïde robots loopt al tientallen jaren, vooral vanuit de auto-industrie. Maar het praktische resultaat is tot nu uiterst gering.

De kernuitdaging lijkt te zijn om dergelijke robots – net als mensen – te laten omgaan met onvoorziene situaties. Daarover zijn in het verleden al veel bedrijven gesneuveld.

Deze korte video biedt een overzicht.

Al heel lang loopt de zoektocht naar hoe menselijke arbeid kan worden vervangen en productiviteit worden verhoogd. Vooral doorheen diverse industriële revoluties heeft dat de jongste eeuwen geleid tot enorme transities van economieën en hele samenlevingen.

Telkens impliceerde dat ook enorme veranderingen in wat meest essentieel werd inzake kennis, arbeid, hulpbronnen en kapitaalgoederen.
Telkens opnieuw leidde het ook tot spanningen en wijzigingen in de verhoudingen tussen - vereenvoudigend weergeven - arbeid en kapitaal. (db)

Foto: Wikipedia Commons

Zie ook
Wikipedia – Humanoid robot
Wikipedia – Robot

Regio's: 

Lees ook

Van een nieuwe Ikea en de jobs van General Motors: de jacht op goedkope arbeid woedt heviger

Wereldwijd hebben allen die van werk moeten leven het moeilijk. Hun aandeel in de welvaart die we produceren gaat op de meeste plaatsen al heel lang achteruit. Dat de financiële crisis ook voor wie van kapitaal moet leven de kaarten hard anders heeft geschud, verbetert daarom nog niet de situatie bij werknemers. Op mondiale economische markten blijven ze gevangen in een heel kwetsbare positie.

Neem de werknemers van de grote Amerikaanse autobedrijven. Vooral in de Verenigde Staten is het lang bon ton geweest, en soms is het dat nog altijd, om de vakbonden te hoge lonen te verwijten en daar de reden voor het falen te zoeken. Vrijwel iedereen moet vandaag beseffen dat in de eerste plaats het management van General Motors, Ford en Chrysler hebben gefaald.

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.