Home

De economie opnieuw vormgeven – Our New Economy

Our New Economy stelt zich dezelfde transitievraag als Pala: hoe een economie bouwen die goed leven mogelijk maakt voor alle mensen binnen de ecologische grenzen die onze aardbol oplegt?

Ze tracht theoretische én praktische antwoorden te vinden, onder meer voor een ander overheidsbeleid. Natuurlijk is dit een opdracht in voortdurende ontwikkeling maar het loont alvast de moeite kennis te nemen van de al bereikte resultaten.

Voor de Nederlandse overheid betreft het ideeën voor goede investeringen die de economie toekomstbestendig maken en voor het nastreven van een welzijnseconomie. Ook het Europese niveau komt in het vizier.

Voor lokale overheden – waar de nood aan verandering dikwijls sterk wordt ervaren - zijn er aanzetten gericht op enerzijds raadsleden en anderzijds ambtenaren.

Naast overheden richt Our New Economy zich ook op de veranderingskracht van actieve burgers, op ondersteuning van het onderwijs en op de kracht van onderzoek en wetenschap.

Website Our New Economy
Rechtstreeks naar het overheidsgedeelte

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook