Home

Duurzaam woon-werkverkeer: nog een lange weg af te leggen

Elke dag worden de files op onze wegen een beetje langer. De economische kost en de ecologische gevolgen ervan dwingen bedrijven, werknemers en de overheid tot creatieve oplossingen voor het woon-werkverkeer. Om een en ander eens op een rijtje te zetten, organiseerde ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera, op 8 mei een symposium over Duurzame Mobiliteit in Leuven.

Burgemeester Louis Tobback toonde zich bijzonder cynisch over de sturende mogelijkheden van een lokale overheid in een vrijemarkteconomie. Ondanks de zichtbare successen van het openbaar vervoer in de regio Leuven tijdens het laatste decennium, en de enorme inspanningen van de overheid om hierin te investeren, blijft ook het privéautogebruik toenemen. Zeker de modetrend om vervuilende SUV's (of terreinwagens) te kopen in een van de meest verstedelijkte regio's ter wereld lijkt volledig te ontsnappen aan de richting waarin de overheid wil gaan. Tobback waarschuwde ook voor het ondemocratische karakter van vele consultants en adviesbureaus die zwaar wegen op het beleid zonder enige rekenschap te moeten afleggen.

Voor prof. Dirk Lauwers (UGent) zitten we in Vlaanderen stilaan aan de grenzen van de mobiliteitsgroei en zal de congestie van het wegennet structurele proporties gaan vertonen. Dringende maatregelen zijn dus meer dan nodig. Ook de technologische verbeteringen zullen absoluut niet volstaan om de milieukost van de CO2-uitstoot te compenseren. De fysieke ruimte wordt zo schaars dat een uitbreiding van de infrastructuur niet langer haalbaar is. Ondanks het groeiende succes van het openbaar vervoer is ook de groei van het autogebruik nog niet afgeremd en bedrijven blijven bedrijfswagens aanbieden als een fiscaal interessante manier van verloning.

Belangrijke werkgevers zoals de KBC en de KU Leuven proberen werknemers ertoe aan te zetten alternatieve vervoersmiddelen voor het woon-werkverkeer uit te proberen. Een gratis bedrijfsfiets voor wie zijn parkeerkaart inlevert, fietsherstelling en onderhoud door een bedrijfje uit de sociale economie, carpoolen, pendeldiensten naar afgeleden bedrijfsterreinen, een gratis abonnement voor het openbaar vervoer,...

Toch is het voor iedereen duidelijk dat er méér nodig is om de zogenoemde modal shift naar duurzame vervoersmodi ook effectief te realiseren. Een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen, privé en overheid, is essentieel. Van de overheid worden fiscale maatregelen verwacht en van het ruime publiek een grondige mentaliteitswijziging.

Eigen berichtgeving

ARGUS, milieupunt van KBC en Cera. Presentaties van het symposium staan online

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook