Home

Europeanen betogen voor een New Social Deal

Ze hebben geen schuld aan de financiële en economische crisis, en toch betalen de werknemers een hoge prijs. Daarom betogen de Europese vakbonden op 14 mei in Madrid, 15 mei in Brussel en 16 mei in Berlijn en Praag. Ze willen dat er meer aandacht gaat naar werkgelegenheid, naar het behoud van koopkracht en van de welvaartsstaat, naar een Europa dat ook de sociale rechten regelt en naar een echte regulering van de financiële markt.

Een breder beeld van hoe het o.a. de Europese werknemers is vergaan de jongste decennia biedt het nagelnieuwe boek Het mondiale uitzendkantoor. Waardig werk in tijden van globalisering en crisis. De landen van de Europese Unie blijven veruit het best scoren op het vlak van waardig werk. Het sociaal overleg is er ontwikkeld als model en ze besteden een groter deel van hun nationaal inkomen aan sociale bescherming. Toch kent de regio een hoge werkloosheid. Ook hier moest de werkende mens inleveren aan zekerheid en aan invloed, en zag hij zijn aandeel in het nationaal inkomen krimpen, soms zelfs zijn reële inkomen. Armoede en inkomensongelijkheid nemen toe. Cruciale factor in die evolutie is de globalisering: de concurrentie van ontwikkelingslanden die ook almaar meer gesofisticeerde goederen produceren, kan zwaar op de lonen van westerse werknemers drukken. Die concurrentie werd het argument om te raken aan sociale bijdragen en belastingen, om arbeid flexibeler te kunnen inzetten en om kapitaal minder te belasten. Het leidde allemaal tot meer ongelijkheid.
Nogal wat mensen zijn bang voor de toekomst en de mondialisering, en ze laten dat ook blijken in het stemhokje. De vraag dringt zich op. Kan Europa zijn sociaal model met relatief grote inkomensgelijkheid, een hoge sociale bescherming en een sociale dialoog overeind houden? Zal het onbehagen van een deel van de bevolking over de mondialisering leiden tot een beleidsomslag of zet de aftakeling zich door?
De Europese Unie laat de verdediging van het Europese sociale model in belangrijke mate aan de nationale overheden over. Sommigen brengen het er daarbij beter af dan anderen. We zouden graag zien dat de Europese Unie de mondialisering niet enkel ondergaat, maar de huidige crisis ook aangrijpt om haar model actief te promoten en de mondialisering socialer te maken. (DB en JV)

Uit het hoofdstuk Hoe sterk is het Europese sociale model? van het nieuwe boek Het mondiale uitzendkantoor. Waardig werk in tijden van globalisering en crisis, van Dirk Barrez en John Vandaele, EPO, 2009, 307 p., 20 euro / met dvd 27 euro

klik hier om het boek te bestellen, of op de advertentie rechts bovenaan
bij het boek hoort ook de dvd met dezelfde naam - klik voor info en bestellen
klik hier om boek + dvd te bestellen aan 27 euro i.p.v. 30 euro

Voordeelaanbod onze twee jongste boeken Het mondiale uitzendkantoor + Van eiland tot wereld voor 34 euro i.p.v. 39 euro klik hier voor info en bestellen

 

www.mondiaal.be - Mondiaal, web-tv en website over de werkende wereld

Regio's: 
Thema: 

Lees ook