Home

Gezondheid en milieu: VS aanvaardt belangrijke milieuconventies over giftige stoffen niet

Een aantal wijd verbreide chemische stoffen zijn niet zonder gevaar voor mens en milieu. De bewijzen daarvoor zijn onweerlegbaar en het besef groeit snel dat we best het gebruik van de gevaarlijkste pesticiden en chemicaliën stoppen of minstens heel sterk beperken.
Spijtig genoeg verzuimt de VS om de Stockholm Conventie over Persistente Organische Polluenten te aanvaarden. Die conventie bant giftige stoffen waarvan de internationale gemeenschap vindt dat ze uiterst gevaarlijk zijn. Ze hopen zich immers op in het vet van mens en dier en belanden in de voedselketen. Ook de Rotterdam Conventie m.b.t. internationale handel in zware giftige chemicaliën is niet aanvaard door de VS. Tussen 2001 en 2003 exporteert de VS zelfs 28 miljoen pond pesticiden die in eigen land verboden waren.
Het is een vervelende vaststelling. De Verenigde Staten, nog altijd veruit het sterkste land, zijn heel actief op het internationale toneel. Maar terzelfder tijd is het opvallend
hoe van de grote landen de huidige VS veruit het minst internationale verdragen en overeenkomsten ondertekent, verrassend genoegd zelfs veel minder dan b.v. China. En dat op een ogenblik dat zowat elke dag blijkt dat de wereld dringend verlegen zit om meer en beter wereldbestuur. Daar herinneren b.v. de recente vaststellingen aan van steeds sneller smeltend Groenlands ijs en nooit geziene barsten in het Noordpoolijs.

Lees meer over het falende VS milieubeleid  http://www.fpif.org/fpiftxt/3492
Lees meer in artikel : Hoe omgaan met de Verenigde Staten? http://www.pala.be/palabrief.php?showarticle=1&id=00050
Stockholm Conventie http://www.pops.int
Rotterdam Conventie  http://www.pic.int

Regio's: 

Lees ook

Zonnevliegtuig vliegt meer dan tachtig uur, dag en nacht

De Zephyr is een onbemand vliegtuigje, weegt zowat dertig kilogram, kan tot ruim achttien kilometer hoog klimmen... en vliegt op zonne-energie. Enkele weken geleden maakte het een non-stop recordvlucht van tweeëntachtig uur en zevenendertig minuten. Dat is bijna drie en een halve dag lang, een verbetering van het vorige record met ruim de helft. Gedurende de nacht vliegt het op batterijen die overdag door het zonlicht zijn opgeladen.

Dat is een hele prestatie. Mooi zo.
Alleen, er is meer te vertellen over Zephyr, zo bijvoorbeeld de plaats waar de recordvlucht plaatsvond. Dat was een Amerikaanse legerbasis in Arizona.

Waarom technologie altijd eerst ontwikkelen voor militaire toepassingen?