Home

"Inflatie? Probleem? Zie ik niet…"

Officiële inflatie Eurozone:
in 1 jaar van negatief naar +4,9 procent


Klik om te vergroten

Anders dan in de financiële crisis laten de Europese centrale bankiers in de coronacrisis het geld rollen… zelfs tot daar gierende inflatie van komt met torenhoge prijsstijgingen die velen pijn doen. Maar de bank leeft in ontkenning en ‘ziet geen blijvende inflatie’.

In de financiële crisis van goed tien jaar geleden zijn overheden en centrale bankiers zo hard gaan besparen dat ze de economische motor stil legden. Naargelang het land verergerden ze nog de economische crisis, de bankencrisis, de huizencrisis, de werkloosheid, de armoede, de staatsschuld en/of de maatschappelijke en politieke onvrede.

Geen crisis is dezelfde

Je zal het zo dikwijls zien: door schade en schande geleerd bestrijden instellingen een nieuwe crisis met een aanpak die nuttig zou geweest zijn voor de vorige crisis… als dat inzicht vroeger was gekomen.

Komt dus de coronacrisis en ziedaar, volop financiële stimulering van de economie. Een goede zaak, tenzij het ‘van het goede teveel wordt’. Al snel vertalen de geopende geldsluizen zich in steeds hogere beurskoersen. Veel minder te bespeuren is nieuw dynamisme van de reële economie, laat staan de snelle noodzakelijke transitie ervan richting sociaalecologische duurzaamheid.

Dat blijkt weinig of geen probleem voor centrale bankiers.

Dan gebeurt het 'onvoorstelbare'

Wat later duiken aanwijzingen op dat prijzen stijgen. Dat is tijdelijk, reageren de bankiers die zich het fenomeen inflatie niet meer kunnen voorstellen, en ze blijven geld pompen in de economie.

Steeds talrijker zijn de signalen dat de meest uiteenlopende goederen en diensten duurder worden. Tijdelijk, aldus de bankiers, en het stimuleren gaat verder.

Zo bestrijden vele centrale bankiers, die van Europa op kop, de huidige crisis met een overdaad van wat velen in de vorige financiële crisis verzuimd hebben… Zijn ze ervan overtuigd dat ze toch echt goed bezig zijn? Willen ze ditmaal zeker niet het verwijt kunnen krijgen dat ze de economie kapot bespaard hebben?

Intussen treffen torenhoge prijsstijgingen
burgers overal snoeihard

Maar, zoals zo dikwijls, is de nieuwe crisis anders. Intussen weten burgers in de hele wereld het al geruime tijd. Zware inflatie, het 'onvoorstelbare', is voor hen een feit van elke dag, met geregeld torenhoge prijsstijgingen: van verwarming, van huizen, van huur, van transport, van voedsel zelfs… Voor wie het financieel niet breed heeft, zijn de gevolgen uiterst negatief; de stimuli van centrale banken zijn zelden voor wie arm is.

Koppig houdt Europese Centrale Bank
vol dat inflatie tijdelijk is

De prijsstijgingen zijn opgedoken in indexen, op jaarbasis tonen ze die gevreesde inflatie van ruim boven twee procent, tot het dubbele en (veel) meer. Hier en daar begint een bankier te twijfelen. Maar de stimuleringscarrousel stopt niet.

Nog harder gaat de inflatie gieren. Eindelijk gaat de misplaatste eigendunk van nogal wat centrale bankiers aan het wankelen.

Eén grote centrale bank blijft pal in de ontkenning, de Europese. Koppig houdt ze vol dat de inflatie tijdelijk is, een bewering waarvoor ze nu al het begrip 'tijdelijk' stevig moet oprekken. Vooral blijft ze volledig voorbijgaan aan de uiterst nefaste gevolgen van een al veel te hoog opgelopen inflatie voor massaal veel burgers… en voor een duurzame economie in het algemeen. (db)

Bron
Europese Centrale Bank – Measuring Inflation

Zie ook
Zwakke welvaartsstaten kunnen kapseizen in coronastorm | Pala 1-6-2021
De schoothond van het geld - Politieke dwaasheden 3 | Pala 24-4-2019
Het ziekbed van Europa. Van crash tot succes tot crisis | Pala 10-12-2012

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook