Home

Interview Eric Hobsbawm: oude historicus met frisse kijk pleit voor gemengde economie met sterke coöperatieve sector

Luisteren naar Eric Hobsbawm is nuttig, zeker in crisistijden. Deze vermaarde Britse historicus van de lange 19de en de korte 20ste eeuw gaf - in het Frans - een interview aan Mediapart. Enkele uittreksels kunnen uitstekend dienen als smaakmaker.

"Er is vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw niet alleen een crisis van het communisme, en van het socialisme, maar ook van het hedendaagse kapitalisme, het neoliberalisme."

"Er was de neiging om de wereld als een tweedeling te zien, tussen het socialisme en het kapitalisme, te kiezen voor het één of het andere. Dat was niet realistisch. En nu zijn ze allebei failliet. Wat we nodig hebben is een gemengde economie, met zowel een publieke als een privésector. En daar moet ook de coöperatieve sector aan worden toegevoegd, welke zwaar is verwaarloosd in het verleden. Die is van in het begin belangrijk geweest, zowel voor socialisten als niet-socialisten. Maar over de noodzaak van coöperaties er is nu een grote stilte in de politieke en economische wereld."

"De huidige crisis is de grootste sinds de jaren dertig van vorige eeuw, en terugkeren op onze passen is onmogelijk. Door de toegenomen globalisering is deze crisis in zekere zin nog groter want ze treft veel meer mensen."

"De crisis verloopt niet op dezelfde wijze als in de jaren dertig. Pronostikeren over onze toekomst is dus onmogelijk. Geen enkele regering weet wat ze moet doen. We zijn als een blinde middenin een labyrint. Er is natuurlijk een uitweg, maar we kennen hem nog niet. (selectie DB, met dank aan Marc-Antoon De Schryver)

TV - Klik voor interview met Eric Hobsbawn

Regio's: 

Lees ook

Van zogenaamde ‘sociale media’ tot AI, argeloosheid is de rode draad

OpenAI blog Governance of superintelligence

Ineens lijkt artificiële intelligentie overal terwijl ze eigenlijk al decennia in opmars is. Maar er vindt inderdaad een versnelling plaats. En argeloosheid daarover kunnen we maar beter missen, zeker nu zelfs de bazen van OpenAI, Alphabet en Microsoft regulering vragen: alsof Exxon in 1965 zou vragen om een klimaatakkoord.

Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

cover Le monde, mode d'emploi. La globalisation à l’usage des débutants - livre OFFRE SPECIAL 5 €

Ouvre bien tes yeux. Nous sommes arrivés sur cette terre comme membre de l’espèce humaine. Nous ne l’avons pas demandé et personne ne nous attendait avec un mode d’emploi. Mais au fil des millénaires, l’homme a fait preuve d’ingéniosité et d’ambition: des pas en avant pour nous, un milliard de riches. Mais pas pour tout le monde. Pour une foule d’hommes et de femmes, la phase la plus récente s’intitule ‘des cavernes aux taudis’ : une étape également mais une étape surplace.

5,00 €