Home

Investeren in windenergie op zee?

De coöperatie ECO2050 biedt burgers de kans om aandelen te kopen. Het opgehaalde kapitaal zal - onrechtstreeks - worden geïnvesteerd in een windpark op de Noordzee. Maar is dit wel een goed idee?

Ecologisch zijn investeringen in windenergie een goede zaak. Maar is ECO2050 daarvoor het goede instrument? De coöperatie zal haar opgehaalde geld ter beschikking stellen van Z-kracht dat vervolgens investeert in windmolens op zee.

Heel belangrijk, het geld belandt bij Z-kracht via een achtergestelde lening… wat betekent dat de coöperanten geen rechtstreekse eigenaar worden van de windmolens. Als Z-kracht ooit in moeilijkheden zou verkeren, staat ECO2050 achteraan in de rij van schuldeisers.

Wie of wat is Z-kracht?

En wie of wat is Z-kracht dan? Het is een vennootschap van Nuhma. En dat is het nutsbedrijf van 41 Limburgse gemeenten en Laakdal. Z-kracht is dus in hun handen. Vennoten van ECO2050 moeten dus vertrouwen hebben in Nuhma en deze gemeenten.

Burgercoöperaties als alternatief

De energiecoöperaties in handen van burgers en verzameld in Rescoop argumenteren dat echte coöperaties rechtstreeks investeren in wind, zon, waterkracht…

Tot nu toe slaagden zij er echter niet in om zich toegang te forceren tot de windparken op zee. Ze zijn door de politiek immers buitenspel gezet in deze slag om de energie, een jammerlijk gemiste kans om de burgers diepgaand en rechtstreeks te betrekken bij de noodzakelijke energietransitie. (db)

Zie ook
ECO2050
Nuhma
Wat hebben Campina Energie, EnerGent, Pajopower enz. met elkaar te maken?
Energiecoöperaties in Vlaanderen
Ecopower CoopWijzer
BeauVent CoopWijzer
Coöperaties buitenspel gezet in slag om energie

Landen: 

Lees ook

Burgerenergiecoöperaties delen hun memorandum

De Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie hebben hun memorandum klaar naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei.

Daarin één centrale eis: geef rechtstreeks toegang aan de burgers tot de beschikbare hernieuwbare energiebronnen in hun omgeving. Zo kunnen ze mee participeren in de noodzakelijke energietransitie.

Onder hun gezamenlijke vlag REScoop Vlaanderen overhandigen ze dat memorandum zaterdag aan de bevoegde minister. U hoeft niet zolang te wachten om er kennis van te nemen.

Oikocredit

Oikocredit is een ontwikkelingsfonds dat de levenskwaliteit van mensen met een laag inkomen wil verbeteren, vooral in het Zuiden. Het zwaartepunt ligt bij microfinanciering (79%), en verder op landbouw (15%) en hernieuwbare energie (5%).