Home

Militaire uitgaven blijven wereldwijd fors stijgen

Het onafhankelijke Zweedse vredesonderzoeksinstituut SIPRI heeft berekend dat er in 2006 wereldwijd 1204 miljard dollar werd gespendeerd aan militaire uitgaven. Dat was ruim 3,5 procent méér dan het jaar voordien. Tussen 1997 en 2006 stegen de militaire uitgaven met niet minder dan 37 procent! Het zal niemand verbazen dat vooral de hoge Amerikaanse defensiebudgetten voor de oorlogen in Irak en Afghanistan dit cijfer hebben beïnvloed. De VS gaf vorig jaar 529 miljard dollar uit aan bewapening, ongeveer evenveel als het BNP van Nederland. Maar ook landen zoals China en India komen fors opzetten. Voor het eerst lagen de militaire uitgaven van China (49,5 miljard dollar) hoger dan die van Japan (43,7 miljard dollar). China is daarmee koploper in Azië en staat vierde op de wereldranglijst. En daar blijft het niet bij. Als Peking de ambitieuze plannen doorzet om het Volksbevrijdingsleger om te vormen tot een moderne strijdkracht zullen de defensie-uitgaven de komende jaren in sterk stijgende lijn gaan. Delegaties van internationale defensiebedrijven bezoeken constant China om een graantje mee te pikken van die verwachte groei. De Japanse defensie-uitgaven daarentegen vertonen al voor het vijfde jaar op rij een dalende tendens, ondanks de nieuwe ambitie om Japanse soldaten te laten deelnemen aan VN-operaties. SIPRI berekende dat China, Japan, Groot-Brittannië en Frankrijk ieder ongeveer 4 tot 5 procent van de wereldwijde militaire uitgaven voor hun rekening nemen. De VS en Rusland blijven veruit de twee koplopers in de wapenhandel. Tussen 2002 en 2006 waren beide goed voor ruim 30 procent van de internationale wapenhandel. Alle EU-landen samen kwamen op 20 procent. China en India waren de grootste netto-importeurs van wapens. In de top-10 van grootste importeurs vinden we verder nog vijf landen uit het Midden-Oosten (o.a. Saudi-Arabië en Israël), waardoor Azië veruit de belangrijkste markt is geworden voor wapens. Het verhandelde volume aan conventionele wapens is de laatste vijf jaar met meer dan de helft toegenomen, schrijft SIPRI, een zaak die de veiligheid van de planeet meer bedreigt dan de eventuele nucleaire plannen van Iran of Noord-Korea.
Ook ENAAT, het Europese netwerk tegen wapenhandel, publiceerde een brochure die de verbanden blootlegt tussen exportkredieten, armoede, corruptie en wapenhandel. De tekst bevat tal van voorbeelden en sluit af met een reeks aanbevelingen. ENAAT onderzocht het beleid van verschillende Europese openbare kredietinstellingen die wapenexporten verzekeren.

Jaarboek 2007 van SIPRI http://yearbook2007.sipri.org/
Reuters http://www.commondreams.org/archive/2007/06/11/1807/
ENAAT-brochure Financing misery with public money of www.enaat.org

Regio's: 

Lees ook