Home

Ongezien - de grootste mondiale democratische bijeenkomst

Zowat de grootste democratische bijeenkomst voltrekt zich elk jaar in Genève op de Internationale Arbeidsconferentie die de werknemers, de ondernemers en de regeringen van vrijwel alle landen verzamelt. Maar ze is bijna helemaal onttrokken aan het oog van de wereld want journalisten en zeker camera's zijn zelfs met een vergrootglas amper te bespeuren.

‘Wij zijn de regering niet'
Toch is er nieuws te rapen, veel nieuws. Waar anders vind je de topman van de officiële Chinese vakbond met z'n ruim 100 miljoen leden? Je kan hem zelfs interviewen en noteren dat het volgens hem een kwestie van tijd is vooraleer China alle fundamentele arbeidsrechten wettelijk erkent. Boeiend om op te merken is ook hoe hij eraan toevoegt: ‘Wij zijn de regering niet.' Kritische zin blijft op zijn plaats maar er is zeker beweging. Zo legt die Chinese eenheidsvakbond wel degelijk contacten met de vakbondswereld in de rest van de wereld.

‘Ik blijf een activist'
Zelfs een interview met directeur-generaal Juan Somavia zit erin. Hij laat zich graag betrappen op de uitspraak dat de economische globalisering niet zomaar te nemen is. Dat is vandaag nog altijd een zeldzaamheid, zeker bij de internationale instellingen. ‘Ik blijf een activist', beklemtoont hij nog. En enthousiast vertelt hij hoe hij de beweging voor waardig werk hoopt te zien uitgroeien tot een echte sociale beweging die de wereld weet te veranderen.

Intussen vervult Luc Cortebeeck (ACV) van 's ochtends tot 's avonds, weekends inbegrepen, zijn rol van procureur inzake werknemersrechten in de commissie van de normen. Zesentwintig landen moeten er zich verantwoorden voor het niet naleven van de conventies en aanbevelingen van de IAO, Colombia voor tientallen moorden op vakbondsleiders, Myanmar voor dwangarbeid, Kroatië voor asbestproblemen, Zambia voor kinderarbeid, Iran voor discriminatie van vrouwen, Bangladesh voor het ontbreken van de vrijheid van vereniging in de vrijhandelszones. Het is waar dat de commissie geen sancties kan uitspreken. Maar even waar is dat de regeringen hier niet graag spitsroeden lopen. In een interview beklemtoont een hoge ambtenaar van Bangladesh dat ook de ontbrekende ratificering van de conventie over vrijheid van vereniging over hooguit enkele jaren een feit zal zijn.

(eigen berichtgeving, IAO en ACV)

Websites

klik hier voor 97ste zitting van de IAO

klik hier voor woordenboek IAO met o.a. fundamentele arbeidsrechten

Regio's: 
Thema: 

Lees ook